REKLAMA
DZIEŃ UE

KCI: wyniki finansowe

2023-04-28 19:41
publikacja
2023-04-28 19:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
kci_2022-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
kci_2022-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_SSDZ_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_SSDZ_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_KCI_SBR_2022_MSSF_JZP_ESEF_28.04.2023.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_KCI_SBR_2022_MSSF_JZP_ESEF_28.04.2023.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_list_do_akcjonar_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_list_do_akcjonar_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_osw_lad_korp_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_osw_lad_korp_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_ocena_RN_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_osw_f_audyt_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_osw_f_audyt_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_osw_Zarzadu_SSF_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_osw_Zarzadu_SSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody i zyski 109 093,00 111 170,00 23 269,00 24 286,00
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -65 196,00 -99 567,00 -13 906,00 -21 751,00
III. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -13 912,00 -45 254,00 -2 967,00 -9 886,00
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -43 334,00 5 084,00 -9 243,00 1 111,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 281,00 -19 472,00 -3 899,00 -4 254,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 163,00 41 632,00 8 780,00 9 095,00
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -20 452,00 27 244,00 -4 362,00 5 952,00
VIII. Aktywa razem 469 094,00 487 122,00 100 022,00 105 910,00
IX. Zobowiązania razem 53 119,00 69 182,00 11 326,00 15 042,00
X. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 336 324,00 326 241,00 71 712,00 70 931,00
XI. Kapitał podstawowy 57 609,00 57 609,00 12 284,00 12 525,00
XII. Średnia ważona liczba akcji (w. szt.) 68 582 150,00 68 582 150,00 68 582 150,00 68 582 150,00
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150,00 68 582 150,00 68 582 150,00 68 582 150,00
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,07 6,09 1,29 1,32
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,07 6,09 1,29 1,32
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,20 -0,66 -0,04 -0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,20 -0,66 -0,04 -0,14

Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:
12 miesięcy 2022 r. - 4,6883 zł
12 miesięcy 2021 r. - 4,5775 zł

Dla pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:
31 grudnia 2022 r. - 4,6899 r.
31 grudnia 2021 r. - 4,5994 zł
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
kci_2022-12-31_pl.zipkci_2022-12-31_pl.zip skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KCI za 2022 r.
kci_2022-12-31_pl.zip.xadeskci_2022-12-31_pl.zip.xades
KCI_SSDZ_2022-12-31_pl.xhtmlKCI_SSDZ_2022-12-31_pl.xhtml skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności GK KCI w 2022 r.
KCI_SSDZ_2022-12-31_pl.xhtml.xadesKCI_SSDZ_2022-12-31_pl.xhtml.xades
GK_KCI_SBR_2022_MSSF_JZP_ESEF_28.04.2023.xhtmlGK_KCI_SBR_2022_MSSF_JZP_ESEF_28.04.2023.xhtml sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF GK KCI za 2022 r.
GK_KCI_SBR_2022_MSSF_JZP_ESEF_28.04.2023.xhtml.xadesGK_KCI_SBR_2022_MSSF_JZP_ESEF_28.04.2023.xhtml.xades
KCI_list_do_akcjonar_2022-12-31_pl.xhtmlKCI_list_do_akcjonar_2022-12-31_pl.xhtml list Zarządu do akcjonariuszy
KCI_list_do_akcjonar_2022-12-31_pl.xhtml.xadesKCI_list_do_akcjonar_2022-12-31_pl.xhtml.xades
KCI_osw_lad_korp_2022-12-31_pl.xhtmlKCI_osw_lad_korp_2022-12-31_pl.xhtml oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
KCI_osw_lad_korp_2022-12-31_pl.xhtml.xadesKCI_osw_lad_korp_2022-12-31_pl.xhtml.xades
KCI_ocena_RN_2022-12-31_pl.xhtmlKCI_ocena_RN_2022-12-31_pl.xhtml ocena rady Nadzorczej
KCI_osw_f_audyt_2022-12-31_pl.xhtmlKCI_osw_f_audyt_2022-12-31_pl.xhtml informacja zarządu
KCI_osw_f_audyt_2022-12-31_pl.xhtml.xadesKCI_osw_f_audyt_2022-12-31_pl.xhtml.xades
KCI_osw_Zarzadu_SSF_2022-12-31_pl.xhtmlKCI_osw_Zarzadu_SSF_2022-12-31_pl.xhtml oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego
KCI_osw_Zarzadu_SSF_2022-12-31_pl.xhtml.xadesKCI_osw_Zarzadu_SSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki