REKLAMA

Jak założyć i zarejestrować spółkę – krok po kroku

2011-05-23 10:00
publikacja
2011-05-23 10:00
Rejestracja spółki handlowej jest procesem złożonym i wymaga podjęcia różnego typu sformalizowanych czynności. Proces ten jest zbliżony w przypadku każdego rodzaju spółki, niemniej niekiedy należy dokonać również czynności dodatkowych.


Schemat rejestracji spółki przedstawia się w następujący sposób:
 1. zawarcie umowy albo statutu spółki,
 2. wybór organów spółki – jeżeli jest to niezbędne,
 3. złożenie wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (jako płatnika składek), urzędzie skarbowym (nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej), urzędzie statystycznym (nadanie numeru REGON),
 4. złożenie wniosku o rejestrację spółki, jako podatnika podatku od towarów i usług.


Ad. 1. Zawarcie umowy albo statutu spółki


W przypadku spółek jawnej i partnerskiej umowa wymaga formy pisemnej zwykłej. Sporządzić ją mogą zatem sami wspólnicy. W przypadku spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej, umowa albo statut winny zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. Wspólnicy powinni zatem udać się do notariusza.

Ad. 2. Wybór organów spółki


W przypadku niektórych spółek obligatoryjne jest powołanie osób w skład ich organów (zarządu, rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej). W innych natomiast organy te są fakultatywne albo nawet nie istnieje możliwość ich powołania. Poszczególne organy w spółkach handlowych prezentuje poniższa tabela.


 

Spółka jawna

Spółka partnerska

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka

z o.o.

Spółka akcyjna

 

Organy obligatoryjne

 

 

BRAK

 

BRAK

 

BRAK

Rada Nadzorcza, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25

Zarząd

 

Rada Nadzorcza, gdy kapitał zakładowy przewyższa 500.000 zł., a wspólników jest więcej niż 25

Zarząd

 

Rada Nadzorcza

 

Organy

fakultatywne

 

 

BRAK

 

Zarząd

 

BRAK

Rada Nadzorcza, gdy liczba akcjonariuszy nie przekracza 25

Rada Nadzorcza, gdy kapitał zakładowy nie przewyższa 500.000 zł lub wspólników jest maksymalnie 25

 

Komisja Rewizyjna

Komisja RewizyjnaJeżeli ustawa albo umowa spółki przewiduje określony organ, to wspólnicy (akcjonariusze) muszą dokonać wyboru osób w jego skład.

Ad. 3. Złożenie wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, ZUS-ie...


Wszystkie spółki handlowe wymagają zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Do rejestracji spółki używa się urzędowych formularzy, które dostępne są nieodpłatnie w sądach rejestrowych oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wraz z formularzami należy przedłożyć sądowi szereg innych dokumentów, takich jak:
 • umowa albo statut spółki,
 • dokument, w którym dokonano wyboru osób w skład organów spółki,
 • listę wspólników (nie dotyczy spółki akcyjnej),
 • wzory podpisów osób wchodzących w skład zarządu spółki kapitałowej lub prokurentów spółki,
 • oświadczenie członków zarządu spółki kapitałowej, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione.

Prowadzisz przedsiębiorstwo?

www.twoja-firma.pl

Portal stworzony z myślą o małych i średnich firmach. Znajdziesz tu wszystko,
o czym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca!

 
Do formularzy przeznaczonych do rejestracji spółki w KRS należy dołączyć również formularze przeznaczone dla innych organów:
 • formularz NIP-1 wraz z załącznikami, który sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego,
 • formularz RG-1, który sąd rejestrowy przesyła do urzędu statystycznego,
 • formularz ZUS-ZPA, który sąd rejestrowy przesyła do właściwej jednostki organizacyjnej ZUS.
Wniosek o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS podlega opłacie sądowej (750 zł dla spółek osobowych, 1.000 zł dla spółek kapitałowych) oraz opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (400 zł). Z uwagi na powyższe do wniosku należy dołączyć dowody uiszczenia ww. opłat.

Ad. 4. Złożenie wniosku o rejestrację spółki, jako podatnika podatku od towarów i usług


Wskazane w punkcie trzecim zgłoszenie nie obejmuje rejestracji spółki, jako podatnika podatku do towarów i usług. Wynika to z możliwości wybrania przez spółkę zwolnień podmiotowych albo przedmiotowych, a także zwolnienia kwotowego (jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej w danym roku nie przekroczy 50.000 zł).
W sytuacji gdy spółka nie korzysta ze zwolnienia, powinna złożyć we właściwym dla niej urzędzie skarbowym wniosek na formularzu VAT-R, a jeżeli spółka zamierza dokonywać transakcji wewnątrz wspólnotowych, także formularz VAT-R/UE.


Michał Koralewski

Artykuł pochodzi z Kwartalnika Prawa Spółek "Spółka&Co."

Źródło:
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki