REKLAMA

JWA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 48/2020 z dn. 31.12.2020 r. - Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu alternatywnej platformy reklamowej Foobs

2021-04-09 14:03
publikacja
2021-04-09 14:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 48/2020 z dn. 31.12.2020 r. - Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu alternatywnej platformy reklamowej Foobs
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 48/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. pt. „Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu alternatywnej platformy reklamowej Foobs” o informacje dot. warunków finansowych zawartej umowy oraz o kwestii powiązań z druga stroną umowy a Emitentem.

Treść raportu bieżącego ESPI nr 48/2020 po uzupełnieniu brzmi następująco:

„Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI 31/2019 z dnia 25 marca 2019 informuje, iż w dniu 31 grudnia 2020 roku Emitent zakończył negocjacje dotyczące nabycia przez Spółkę alternatywnej platformy reklamowej Foobs.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji Emitent zakupił od właściciela marki platformę reklamową Foobs wykorzystującą potencjał technologii mobilnych w celu przekierowania zainteresowania widzów na konkretny produkt/usługę.

Pozyskana platforma umożliwi Emitentowi przygotowanie rozwiązania technologicznego wspierającego procesy sprzedażowe użytkowników Inkubatora biznesu.

Cena zakupu platformy reklamowej Foobs stanowi powyżej 55% wysokości kapitału własnego Emitenta na dzień 30.09.2020 r., wskazanego w raporcie za III kwartał 2020 r., przekazanym przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 13 listopada 2020 r. w drodze raportu EBI nr 23/2020. Zarząd Emitenta wskazuje, że cena zakupu platformy reklamowej Foobs nie odbiega od powszechnie stosowanej ceny dla zakupu rozwiązania marketingowego umożliwiającego pełne rozporządzanie kodem źródłowym w tym wprowadzanie w nim zmian.

Na dzień rozpoczęcia negocjacji dot. platformy reklamowej Foobs, o czym Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 31/2019, opublikowanym w dniu 25 marca 2019 r., podmiot z którym Emitent rozpoczął negocjacje nie był podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Jednakże na dzień zawarcia umowy nabycia przez Spółkę alternatywnej platformy reklamowej Foobs, podmiot od którego Emitent nabył przedmiotową platformę był podmiotem powiązanym z Emitentem na podstawie §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Emitent uznał powyższą informację za istotną dla działalności i dalszego rozwoju Emitenta gdyż jest ona następstwem realizacji Strategii Rozwoju Spółki na lata 2020-2022.”

Na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 9 kwietnia 2021r. wskazane powyżej powiązanie z podmiotem, od którego Emitent nabył alternatywną platformę reklamową Foobs nadal istnieją. Ponadto Zarząd Emitenta wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu całkowita cena z tytułu nabycia przez Spółkę alternatywnej platformy reklamowej Foobs została uiszczona.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-09 Anna Nowicka-Bala Prezes Zarządu Anna Nowicka-Bala
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki