Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-30
Skrócona nazwa emitenta
JUPITER NFI SA
Temat
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


Zarząd Jupiter S.A. będący w trakcie łączenia się ze spółką KCI S.A., informuje, iż w dniu 23 marca 2015r. podjął decyzję o zamiarze, a w dniu 24 marca 2015r. podpisał plan połączenia spółki KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Centrum Zabłocie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie ( Spółka Przejmowana) opublikowany raportem bieżącym 17/2015 z dnia 24 marca 2015r.
Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą spółki Centrum Zabłocie sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
W związku z faktem, iż wspólnikami spółki Centrum Zabłocie sp. z o.o. są wyłącznie spółki KCI S.A. oraz Jupiter S.A., które to spółki są w trakcie łączenia się (uchwały połączeniowe spółek KCI S.A. oraz Jupiter S.A. zostały podjęte dnia 20 marca 2015r.),a po rejestracji powyższego połączenia Centrum Zabłocie sp. z o.o. będzie miała jednego wspólnika, którym będzie Spółka Przejmująca.
Uwzględniając zatem powyższe, łączące się Spółki postanowiły uzgodnić następujący warunek prawny przeprowadzenia (finalizacji) procesu połączenia Spółek: do połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną dojdzie pod warunkiem uprzedniej rejestracji połączenia spółki KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A.. Warunek ten winien być spełniony przed dniem wpisu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną do rejestru przedsiębiorców KRS.
Wobec faktu, iż połączenie Spółek nastąpi w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca będzie jedynym wspólnikiem Centrum Zabłocie sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., a Spółce Przejmującej jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 k.s.h..
W związku z powyższym połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.
Zarząd spółki Jupiter S.A., informuje, że plan połączenia wraz z załącznikami są dostępne do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki Jupiter S.A. http://www.jupiter-nfi.pl/ nieprzerwanie od dnia 24 marca 2015 roku oraz w siedzibie lokalu spółki Jupiter S.A. w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 53. Zarząd informuje, że akcjonariusze i wspólnicy łączących się spółek mają prawo przeglądać powyższe dokumenty w lokalu spółki Jupiter S.A. (w Krakowie, przy ulicy Wrocławskiej 53) począwszy od dnia ogłoszenia niniejszego raportu do dnia powzięcia uchwały o połączeniu, w dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 9.00 do 15.00.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-30 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2015-03-30 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.