J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych warunkami emisji obligacji ISIN PLJWC0000118

2020-06-15 17:07
publikacja
2020-06-15 17:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-15
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych warunkami emisji obligacji ISIN PLJWC0000118
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 z dnia 29 maja 2020 r. Zarząd spółki pod firma J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2020 r. Spółka ustanowiła zabezpieczenia obligacji serii JWC0522 oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000118 w łącznej liczbie 70.000 sztuk o aktualnej wartości nominalnej 330 zł każda („Obligacje”) przewidziane w zmienionych w dniu 29 maja 2020 r. warunkach emisji.

W ramach zabezpieczenia :
1) Zostało złożone oświadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do kwoty najwyższej 34.650.000 zł, co odpowiada 150 % wysokości kwoty wartości nominalnej Obligacji pozostałej do spłaty na dzień ustanowienia, na:
a) Przysługującym Spółce prawie własności każdego z lokali znajdujących się w budynku wybudowanym na nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Dietla 86, 88, 90, Wielopole 19, 21, obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 124/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1P/00008281/4, tj. prawie własności każdego z 33 samodzielnych lokali, dla których prowadzone są odrębne księgi wieczyste o nr: KR1P/00568567/6, KR1P/00568568/3, KR1P/00568569/0, KR1P/ 00568570/0, KR1P/00568571/7, KR1P/00568581/ 0, KR1P/00568582/7, KR1P/00568583/4, KR1P/00568584/1, KR1P/00568585/8, KR1P/00568586/5, KR1P/00568587/2, KR1P/00568588/9, KR1P/00568589/6, KR1P/00568590/6, KR1P/00568591/3, KR1P/00568592/0, KR1P/00568593/7, KR1P/00568594/4, KR1P/00568595/1, KR1P/00568596/8, KR1P/00568597/5, KR1P/00574796/5, KR1P/00574797/2, KR1P/00574798/9, KR1P/00574799/6, KR1P/00574800/7, KR1P/00574803/8, KR1P/00574805/2, KR1P/00574807/6, KR1P/00574808/3, KR1P/00574809/0, KR1P/00574810/0, wraz z prawami związanymi, tj. udziałami w nieruchomości gruntowej na której zlokalizowany jest budynek w którym znajdują się te lokale objętej księgą wieczystą o numerze KR1P/00008281/4 oraz
b) przysługującemu Spółce prawie użytkowania wieczystego będącej własnością Miasta Stołecznego Warszawa nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Ursynów, przy ul. Pileckiego, obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 5/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr WA2M/00110066/5 oraz
c) przysługującemu Spółce prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, ul. Lewandów, obejmującej działkę o numerach ewidencyjnych 59/2, 49/5, 59/3, 50/5, 51/2, 52/5, 59/4, 59/5, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 61/9, 22/5, 23/5, 24/3, 25/5/, 29/5, 22/7, 23/7, 24/5, 25/7, 29/7, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr WA3M/00506268/1 („Hipoteka”).
Hipoteka została ustanowiona z równym pierwszeństwem z hipoteką umowną łączną do kwoty najwyższej 63.450.000 zł stanowiącej zabezpieczenie obligacji wyemitowanych przez Spółkę serii JW10522 oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000126.
Jednocześnie w akcie ustanowienia Hipoteki Spółka poddała się na rzecz Administratora Hipoteki to jest spółki pod firmą DJM Trust Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie rygorowi egzekucji z przedmiotu Hipoteki wprost z aktu notarialnego do kwoty 34.650.000 zł w trybie art. 777 § 1 pkt. 6 kodeksu postępowania cywilnego.
Ponadto zostały wystawione i przekazane spółce pod firmą DJM Trust Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Administratorowi Zabezpieczeń weksle własne in blanco Spółki w liczbie 12 sztuk wraz z deklaracją wekslową, które to Administrator Zabezpieczeń ma prawo wypełnić w przypadku braku jakiejkolwiek spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji zgodnie z warunkami określonymi w warunkach emisji Obligacji do kwoty nie wyższej niż 34.650.000 zł co odpowiada 150 % wysokości kwoty wartości nominalnej Obligacji pozostałej do spłaty na dzień ich wystawienia. Jednocześnie Spółka poddała się na rzecz Administratora Zabezpieczeń rygorowi egzekucji z wprost z aktu notarialnego do kwoty 34.650.000 zł w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-15 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2020-06-15 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki