REKLAMA

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku zawarcia porozumienia w trybie art. 87. Ust. 1 pkt. ) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie (…)

2021-04-30 16:05
publikacja
2021-04-30 16:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
30.04.2021.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku zawarcia porozumienia w trybie art. 87. Ust. 1 pkt. ) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie (…)
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 ) ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”), niniejszym przekazuje w załączeniu treść otrzymanego w dniu 30.04.2021 roku zawiadomienia od Akcjonariusza Pana Józefa Wojciechowskiego o zawarciu Porozumienia w trybie art.87 ust. 1 pkt. 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 ze zm.)
Załączniki
Plik Opis
30.04.2021.PDF30.04.2021.PDF Otrzymane zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2021-04-30 Małgorzata Szwarc Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki