REKLAMA

Idea Leasing i LC Corp mają porozumienie ws. zakupu Getin Leasing

2016-10-31 18:37
publikacja
2016-10-31 18:37

W związku z osiągnięciem przez Idea Bank określonych umową wymogów ostrożnościowych, w tym kapitałowych, LC Corp oraz Idea Leasing podpisały porozumienie określające dzień zamknięcia transakcji na 31 października. Strony zmieniły także termin zapłaty części ceny dotyczącej udziału IL w zysku GL za pierwsze trzy kwartały tego roku - podał Idea Bank w komunikacie.

W sierpniu Idea Bank zawarł z Idea Leasing i LC Corp aneks do umowy sprzedaży 75 proc. akcji spółki Getin Leasing, zawartej w kwietniu tego roku.

Spółka podała wówczas, że zamknięcie transakcji i przeniesienie własności akcji nastąpi pod warunkiem spełnienia przez grupę kapitałową wymogów ostrożnościowych, w tym kapitałowych, lecz nie później niż do dnia zatwierdzenia wyniku finansowego grupy kapitałowej emitenta za rok obrotowy 2016 lub do dnia 30 czerwca 2017 r.

Cena za akcje to suma kwoty 291,19 mln zł oraz kwoty stanowiącej udział Idea Leasing w zaudytowanym zysku netto Grupy Kapitałowej GL wypracowanym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, na który przypadnie dzień zamknięcia transakcji, pomniejszonym o kwotę 22 mln zł.

Jak wcześniej podawano, część ceny w kwocie 271,19 mln zł ma być płatna w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu, natomiast pozostała część ceny, dotycząca udziału Idea Leasing w zysku GL, płatna będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia transakcji.

Na podstawie poniedziałkowego porozumienia, strony ustaliły, że do końca stycznia 2017 r. Idea Leasing zapłaci LC Corp, pozostałą część ceny za akcje spółki Getin Leasing, dotyczącą udziału Idea Leasing w skonsolidowanym zysku netto grupy Getin Leasing wypracowanym w okresie od stycznia 2016 r. do października 2016 r.

"Strony postanowiły ponadto, że w przypadku zgłoszenia przez Idea Leasing żądania obniżenia ceny ze względu na wystąpienie określonych w umowie ryzyk, bądź wystąpienie jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i zapewnień LC Corp złożonych w umowie, przed dniem zapłaty pozostałej części ceny (tj. przed dniem 31 stycznia 2017 r.), pozostała część ceny płatna na rzecz LC Corp zostanie obniżona o kwotę wynikającą z żądania" - podano w komunikacie.

"W przypadku zaś zgłoszenia żądania po dniu zapłaty pozostałej części ceny, LC Corp zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Idea Leasing kwoty wynikającej z żądania na wskazany w nim rachunek bankowy Idea Leasing w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania" - dodano. (PAP)

sar/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~Michał_
Ta tak jak bym grał w szachy sam ze sobą kto te artykuły pisze
~Smok
Leszek sprzeda Leszkowi... Kto bogatemu zabroni???

Powiązane: Leasing

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki