REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy

2020-12-03 08:58
publikacja
2020-12-03 08:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-03
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż Emitent, zawarł kolejną umowę ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie na obsługę przedsiębiorców.

Umowa została zawarta w ramach postępowania publicznego: “Świadczenie usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy ze stale aktualizowaną bazą wiedzy dostępnego za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej, tworzonego na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy w ramach projektu “Konto Przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”.

Usługi objęte umową są kontynuacją i rozszerzeniem wieloletniego wsparcia przez Spółkę usług w e-administracji polskiej - Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. Innowacje takie jak AI Voicebot II Generacji - asystent głosowy - zostaną włączone do usług Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy - zespołu konsultantów obsługujących infolinię, live chat, wideo, wspieranych przez technologie Sztucznej Inteligencji, w tym hatbota II Generacji. Prócz tradycyjnych zadań, jak przyjmowanie zgłoszeń przedsiębiorców oraz urzędników, udzielanie odpowiedzi i porad, infolinia prowadzi także akcję proaktywną, informując z wyprzedzeniem wybrane grupy przedsiębiorców o istotnych, dotyczących ich zmianach przepisów. .

Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy.
Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy 3 494 184,00 zł brutto.

Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na wpływ na przychody Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-03 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki