REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu InteliWise S.A.

2021-06-15 09:07
publikacja
2021-06-15 09:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu InteliWise S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent”, “Spółka” w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. dot. rekomendacji projektu Emitenta do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju “NCBR”, informuje o zawarciu z NCBR umowy o dofinansowanie projektu Emitenta pt. „Rozwój narzędzia do budowy usług Conversational AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

Prace w ramach projektu mają na celu rozbudowę obecnych technologii Conversational AI Spółki, opartych o rozwiązania NLU (rozpoznawania języka naturalnego), wirtualnego dialogu czy wielokanałowych rozwiązań obsługi klienta (omni-channel customer service). Planowane narzędzia typu “low-code” umożliwią nawet małym przedsiębiorcom wykorzystanie rozwiązań AI w ich biznesie, nawet bez posiadania specjalistycznej wiedzy koniecznej dziś do ich uruchomienia.

Wartość projektu objętego umową wynosi 2 940 085,00 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania objętego umową wynosi 2 212 938,75 zł.
Harmonogram zakłada realizację projektu przez 24 miesiące.

Podstawa prawna:
Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć́ na rynku oraz uchylającego dyrektywę̨ 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę̨ Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta i przychody Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-15 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki