REKLAMA

INSTALKRK: wyniki finansowe

2019-11-14 18:12
publikacja
2019-11-14 18:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SA-QS_3_2019_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-QS_3_2019_Informacje_dodatkowe_do_skonsolidowanego_kwartalnego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-Q_3_2019_Sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-Q_3_2019_Informacje_dodatkowe_do_kwartalnego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 318 148 354 254 73 840 83 285
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 235 28 176 4 929 6 624
III. Zysk (strata) brutto 21 615 29 761 5 017 6 997
IV. Zysk (strata) netto za okres obrotowy 15 832 23 520 3 675 5 529
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 749 -5 161 8 529 -1 213
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 901 -17 511 -4 851 -4 117
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -23 295 483 -5 407 114
VIII. Środki pieniężne netto, razem -7 447 -22 189 -1 728 -5 217
IX. Zysk na jedną akcje zwykłą 2,17 3,23 0,50 0,76
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,17 3,23 0,50 0,76
XI. Suma aktywów (*) 416 967 395 939 95 337 92 079
XII. Zobowiązania długoterminowe (*) 25 405 13 933 5 809 3 240
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (*) 131 746 125 470 30 123 29 179
XIV. Kapitał własny ogółem (*) 259 817 256 536 59 406 59 659
XV. Kapitał podstawowy (*) 7 286 7 286 1 666 1 694
XVI. Liczba akcji (w szt.) (*) 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) 35,66 35,21 8,15 8,19
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) 35,66 35,21 8,15 8,19
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 194 007 223 343 45 028 52 508
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 666 23 761 3 636 5 586
XXI. Zysk (strata) brutto 17 066 25 878 3 961 6 084
XXII. Zysk (strata) netto za okres obrotowy 12 492 21 130 2 899 4 968
XXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 947 -3 730 4 397 -877
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 239 -17 164 -3 769 -4 035
XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -12 940 -2 423 -3 003 -570
XXVI. Środki pieniężne netto, razem -10 233 -23 318 -2 375 -5 482
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,71 2,90 0,40 0,68
XXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,71 2,90 0,40 0,68
XXIX. Suma aktywów (*) 335 576 294 164 76 728 68 410
XXX. Zobowiązania długoterminowe (*) 15 777 4 599 3 607 1 069
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (*) 92 557 62 467 21 163 14 527
XXXII. Kapitał własny ogółem (*) 227 242 227 098 51 958 52 814
XXXIII. Kapitał podstawowy (*) 7 286 7 286 1 666 1 694
XXXIV. Liczba akcji (w szt.) (*) 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) 31,19 31,17 7,13 7,25
XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) 31,19 31,17 7,13 7,25


(*) dane bilansowe oraz dane bilansowe
przeliczone na euro prezentowane są na dzień 30.09.2019 roku oraz na
dzień 31.12.2018 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SA-QS 3 2019 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdfSA-QS 3 2019 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
SA-QS 3 2019 Informacje dodatkowe do skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego.pdfSA-QS 3 2019 Informacje dodatkowe do skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego.pdf Informacje dodatkowe do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
SA-Q 3 2019 Sprawozdanie finansowe.pdfSA-Q 3 2019 Sprawozdanie finansowe.pdf Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe
SA-Q 3 2019 Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego.pdfSA-Q 3 2019 Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego.pdf Informacje dodatkowe do skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2019-11-14 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki