REKLAMA

INCANA SA: Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości INCANA S.A.

2023-07-27 21:00
publikacja
2023-07-27 21:00
Zarząd INCANA S.A. z siedzibą w Ścinawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r., informuje o powzięciu informacji, że w dniu 27 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Legnicy V Wydział Gospodarczy sygnatura akt LE1L/GU/213/2023 ogłosił upadłość INCANA S.A..
Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Łaskawiec - numer licencji 1000.

Treść obwieszczenia:

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 27 lipca 2023 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest INCANA Spółka akcyjna, KRS 0000311708, prowadzonej pod sygn. akt LE1L/GU/213/2023, postanowił
1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest INCANA Spółka akcyjna, KRS 0000311708, siedziba: Ścinawa, adres Wincentego Witosa 10, 59-330 Ścinawa, NIP 5472007443;
2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: azaliowa;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: azaliowa;
4. stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz;
5. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Anna Łaskawiec (numer licencji 1000);
6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015
/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki