REKLAMA
PIT 2023

IMPERIO ASI S.A.: Utworzenie odpisu aktualizującego wartość akcji należących do Emitenta w spółkach Excellence Cannabis S.A. oraz Polskie Konopie S.A.

2023-09-20 14:01
publikacja
2023-09-20 14:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-20
Skrócona nazwa emitenta
IMPERIO ASI S.A.
Temat
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość akcji należących do Emitenta w spółkach Excellence Cannabis S.A. oraz Polskie Konopie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej, jako Spółka lub Emitent) informuje, że w związku z pracami nad śródrocznym sprawozdaniem finansowym za pierwsze półrocze 2023 rok, podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących: (i) z tytułu utraty wartości akcji spółki Excellence Cannabis S.A. w wysokości 750.000 zł oraz (ii) z tytułu utraty wartości akcji spółki Polskie Konopie S.A. w wysokości 750.000 zł. Łącznie z tytułu utraty wartości akcji wskazanych spółek należących do Emitenta, Zarząd Emitenta dokonał odpisu aktualizującego w wysokości 100 % ich wartości tj. w wysokości 1.500.000 zł.

Decyzja o odpisie w wysokości 100 % wartości akcji wskazanych spółek została podjęta z uwagi na: nieosiągnięcie zaplanowanych wyników finansowych przez spółki Excellence Cannabis S.A. oraz Polskie Konopie S.A., brak potwierdzonych biznes planów i dalszych działań rozwojowych wskazanych spółek, ryzyko związane z zagrożeniem kontynuacji działalności spółki Excellence Cannabis S.A. w związku ze zwołanym na dzień 21 września 2023 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w sprawie dalszego istnienia tej spółki.

Odpis w w/w kwocie zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym śródrocznym Emitenta za pierwsze półrocze 2023 rok. Jednocześnie Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację obydwu inwestycji długoterminowych i w przypadku gdy zaistnieją odpowiednie zmiany w sytuacji dokona na dzień bilansowy/w raporcie rocznym stosownych korekt.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-20 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki