0,8860 zł
0,68% 0,0060 zł
Impera Capital SA (IMP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAF_SSF__IQ2019_IMPERA_CAPITAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE (JEDNOSTKOWE)
I. Przychody z inwestycji 89 125 21 30
II. Wynik z inwestycji netto (154) (111) (36) (27)
III. Zyski (straty) z inwestycji - 1 - 0
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (154) (110) (36) (26)
V. Zysk (strata) brutto (154) (110) (36) (26)
VI. Zysk (strata) netto (154) (110) (36) (26)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (241) (105) (56) (25)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25) (273) (6) (65)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 10 1 2
X. Przepływy pieniężne netto, razem (260) (368) (61) (88)
XI. wg stanu na: 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 14 731 14 929 3 425 3 472
XIII. Zobowiązania i Rezerwy, razem 2 040 2 084 474 485
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 782 1 821 414 423
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 12 691 12 845 2 951 2 987
XVII. Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 311 1 312
XVIII. Liczba akcji 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 1,35 1,37 0,31 0,32
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,02) (0,86) (0,00) (0,20)
WYBRANE DANE FINANSOWE (GRUPA)
XXI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 146 4 35
XXII. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 40 123 9 29
XXIII. Zysk (strata) netto z podstawowej działalności (158) (118) (37) (28)
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (158) (101) (37) (24)
XXV. Zysk (strata) brutto (154) (93) (36) (22)
XXVI. Zysk (strata) netto (154) (93) (36) (22)
XXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) (239) (106) (56) (25)
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) (25) (273) (6) (65)
XXIX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) 6 10 1 2
XXX. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) (258) (369) (60) (88)
XXXI. wg stanu na: 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XXXII. Aktywa, razem 14 734 14 931 3 425 3 472
XXXIII. Zobowiązania 1 786 1 824 415 424
XXXIV. Rezerwy 258 263 60 61
XXXV. Kapitał własny 12 690 12 844 2 950 2 987
XXXVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 12 690 12 844 2 950 2 987
XXXVII. Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 311 1 312
XXXVIII. Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli 0 0 0 0
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000
XL. Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 1,35 1,37 0,31 0,32
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SAF_SSF_ IQ2019_IMPERA CAPITAL.pdfSAF_SSF_ IQ2019_IMPERA CAPITAL.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Impera Capital S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2019-05-16 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2019-05-16 Adam Wojacki Członek Zarządu
2019-05-16 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
2019-05-16 Dorota Kawka Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.