0,8900 zł
0,00% 0,0000 zł
Impera Capital SA (IMP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2018_Skonsolidowany_raport_roczny_Impera_Capital.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_sprawozdanie_bieglego_rewidenta_GK_Impera_Capital-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 400 684 94 161
II. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności (7 630) (10 950) (1 788) (2 580)
III. Zysk (strata) netto z podstawowej działalności (8 762) (13 112) (2 053) (3 089)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7 996) (13 024) (1 874) (3 068)
V. Zysk (strata) brutto (8 004) (12 957) (1 876) (3 053)
VI. Zysk (strata) netto (8 011) (12 976) (1 877) (3 057)
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) (676) (1 413) (158) (333)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) 1 258 1 645 295 388
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) (1 840) 76 (431) 18
X. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) (1 258) 308 (295) 73
XI. wg stanu na: 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XII. Aktywa, razem 14 931 24 784 3 472 5 942
XIII. Zobowiązania 1 824 1 812 424 434
XIV. Rezerwy 263 233 61 56
XV. Kapitał własny 12 844 22 739 2 987 5 452
XVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 12 844 22 739 2 987 5 452
XVII. Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 312 1 352
XVIII. Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli 0 0 0 0
XIX. Liczba akcji (w szt.) 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000
XX. Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 1,37 2,42 0,32 0,58
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018_Skonsolidowany_raport_roczny_Impera_Capital.pdf2018_Skonsolidowany_raport_roczny_Impera_Capital.pdf Skonsolidowany Raport Roczny GK Impera Capital
2018_sprawozdanie_biegłego_rewidenta_GK_Impera_Capital-sig.pdf2018_sprawozdanie_biegłego_rewidenta_GK_Impera_Capital-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta GK Impera Capital

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-04 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2019-04-04 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2019-04-04 Adam Wojacki Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-04 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
2019-04-04 Dorota Kawka Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.