0,9300 zł
0,00% 0,0000 zł
Impera Capital SA (IMP)

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-03
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 stycznia 2019 roku otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z poz. zm. (dalej ustawa o ofercie) zawiadomienie od Jalexus Consultants Limited (dalej Jalexus), iż w dniu 28.12.2018r. w wyniku zbycia 672.597 akcji Impera Capital S.A. dokonanego w odpowiedzi na ogłoszoną w dniu 9 listopada 2018 r. Ofertę zakupu akcji przez Spółkę, zmienił się udział Jalexus w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. i Jalexus przestał być akcjonariuszem Spółki.
Przed powyższym zdarzeniem Jalexus posiadał 672.597 akcji Impera Capital S.A., reprezentujących 7,16 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 672.597 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impera Capital SA, stanowiących 7,16 % w ogólnej liczbie głosów.
Obecnie po transakcji zbycia Jalexus nie posiada już żadnych akcji Impera Capital S.A.
Jalexus poinformował, że na dzień sporządzenia zawiadomienia nie ma podmiotów zależnych od Jalexus posiadających akcje Spółki.
Jalexus poinformował ponadto, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. ustawy o ofercie oraz, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 ustawy o ofercie.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-03 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2019-01-03 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.