REKLAMA

IDEA BANK S.A.: AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

2020-12-23 15:55
publikacja
2020-12-23 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 134 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-23
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 103/2020 z dnia 30 września 2020 r., dotyczących zawarcia przez Idea Bank S.A. („Emitent”) z Getin Noble Bank S.A. („GNB”) listu intencyjnego („List Intencyjny”) dotyczącego podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez Emitenta na rzecz GNB pakietu wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej brutto nie większej niż 2 mld zł („Transakcja”), zmienionego aneksem z dnia 30 września 2020 r., Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2020 r. otrzymał z GNB pismo, w którym GNB wskazuje, że wobec nieuzgodnienia do dnia dzisiejszego przez GNB oraz Emitenta warunków Transakcji, a także uwzględniając okoliczności mające znaczenie dla realizacji tej Transakcji, w szczególności zaburzenia wywołane trwającą pandemią Covid-19 i jej wpływ na uczestników rynku, w ocenie GNB w najbliższym czasie trudno oczekiwać, by zaistniały warunki umożliwiające jej realizację. Wobec powyższego GNB poinformował, że zgodnie z treścią Listu intencyjnego, wygaśnie on z dniem 1 stycznia 2021 r.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-23 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
2020-12-23 Marek Kempny Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki