REKLAMA

HM INWEST S.A.: Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii E

2023-12-05 14:46
publikacja
2023-12-05 14:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki HM Inwest S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 5 grudnia 2023 roku podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 19 grudnia 2023 roku przedterminowego częściowego wykupu na żądanie własne 5.000 (pięć tysięcy) sztuk Obligacji Serii E o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych, tj. połowy wyemitowanych Obligacji Serii E Emitenta w ramach tej emisji. Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie własne zgodnie z pkt 14 Warunków Emisji Obligacji Serii E.

Dzień ustalenia praw do przedterminowego częściowego wykupu zostaje określony na 11 grudnia 2023 roku.

Każda obligacja zostanie wykupiona po cenie odpowiadającej jej wartości nominalnej, tj. 1.000 (jeden tysiąc) złotych w Dniu przedterminowego częściowego wykupu.

W Dniu przedterminowego częściowego wykupu Emitent wypłaci ponadto odsetki naliczone na Dzień przedterminowego częściowego Wykupu w wartości wynoszącej 16,88 zł za każdą Obligację.

Przedterminowy częściowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Informacja o emisji obligacji serii E oraz ich przydziale były przedmiotem raportów bieżących 35/2021 oraz 40/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-05 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki