REKLAMA

HELIO S.A.: Powołanie członków Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję

2021-06-22 12:59
publikacja
2021-06-22 12:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2021_4-z1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Powołanie członków Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 22 czerwca 2021 r. jednogłośnie powołała, z dniem następującym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020/2021, członków Zarządu Spółki na ponowną, czwartą wspólną kadencję, tj.:
- Leszka Wąsowicza na Prezesa Zarządu Spółki,
- Justynę Wąsowicz na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z § 10 ust. 4 Statutu Spółki Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt. 2-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dotyczące powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
RB_2021_4-z1.pdfRB_2021_4-z1.pdf Informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu HELIO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki