REKLAMA

HARPER HYGIENICS S.A.: wyniki finansowe

2020-09-30 12:31
publikacja
2020-09-30 12:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GS_raport_HH_na_31_03_2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 223 545 236 458 51 933 55 146
II. ZYSK BRUTTO ZA SPRZEDAŻY 53 771 47 295 12 492 11 030
III. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7 556 -1 351 1 755 -315
IV. ZYSK (STRATA) BRUTTO 107 -6 253 25 -1 458
V. ZYSK (STRATA) NETTO 393 -8 703 91 -2 030
VI. EBITDA 18 965 8 829 4 406 2 059
VII. AKTYWA TRWAŁE 170 687 178 151 37 495 41 418
VIII. AKTYWA OBROTOWE 84 183 68 096 18 492 15 831
IX. AKTYWA RAZEM 254 871 246 247 55 987 57 249
X. KAPITAŁ WŁASNY 57 595 59 138 12 652 13 749
XI. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 84 055 47 568 18 464 11 059
XII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 113 220 139 541 24 871 32 442
XIII. PASYWA RAZEM 254 871 246 247 55 987 57 249
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019.pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK OD 1.04.2019 DO 31.03.2020
SPRAWOZDANIE ZARZADU 2019.pdfSPRAWOZDANIE ZARZADU 2019.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK OD 1.04.2019 DO 31.03.2020
GS_raport_HH na 31 03 2020 .pdfGS_raport_HH na 31 03 2020 .pdf SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 DMITRIJ KOSTOJANSKIJ PREZES ZARZĄDU
2020-09-30 ANDRZEJ KOWALSKI CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-30 SERGEJS BINKOVSKIS CZŁONEK ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 EDYTA JAWOREK GŁÓWNA KSIĘGOWA
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki