REKLAMA

Getin Noble Bank złożył do KNF nowy plan naprawy banku

2022-04-29 08:52, akt.2022-04-29 10:57
publikacja
2022-04-29 08:52
aktualizacja
2022-04-29 10:57
Getin Noble Bank złożył do KNF nowy plan naprawy banku
Getin Noble Bank złożył do KNF nowy plan naprawy banku
fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Getin Noble Bank złożył w kwietniu do KNF nowy plan naprawy, zawierający pakiet działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku do 2027 roku. Bank ocenia, że jego całkowita luka kapitałowa wynosi 4,5 mld zł i liczy, że w efekcie wzrostu stóp procentowych jego zyski będą znaczące, i że uwolni część kapitału dzięki transakcjom sekurytyzacyjnym.

W piątek bank podał, że w 2021 roku strata netto grupy wyniosła 1,07 mld zł, a jego głównym determinantem było dotworzenie rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów indeksowanych do walut obcych w wysokości 882 mln zł.

W związku z istotnym wpływem zdarzeń jednorazowych, w tym zwiększeniem rezerwy na ryzyko prawne portfela CHF oraz spadkiem wyceny posiadanych przez bank papierów skarbowych na koniec I kwartału 2022 roku skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 1,27 proc., a współczynniki CET1/T1 0,51 proc. i był poniżej wymogów regulacyjnych.

Przedstawiciele banku podali w piątek, że luka kapitałowa w zależności od tego, czy dotyczy to wskaźnika podstawowego T1 czy całkowitego współczynnika wypłacalności zawiera się w przedziale 1,4-2,2 mld zł, ale aby osiągnąć współczynnik wypłacalności zgodny z wszystkim wymogami (połączonego bufora) luka ta wynosi 4,5 mld zł.

"Najbardziej pewnym źródłem na najbliższe trzy kwartały jest retencja zysków - to jest to, na co zarząd ma wpływ jeśli chodzi o poprawę sytuacji kapitałowej" - powiedział prezes Artur Klimczak.

"Złożyliśmy nowy plan naprawy i czekamy na decyzje KNF" - dodał.

Prezes podał, że wzrost stóp procentowych otwiera bankowi przestrzeń do znaczących zysków, a po zmianie sytuacji na rynku bank będzie się rozglądał za możliwością dokapitalizowania z zewnątrz.

Getin szacuje, że pozytywny wpływ obserwowanych od zeszłego roku podwyżek stopy referencyjnej wyniesie od 620 mln zł do 740 mln zł w perspektywie 12 miesięcy.

"Wzrost stóp procentowych otwiera nam przestrzeń do tego, by zyski banku były znaczące. (...) Jeśli się zmieni sytuacja na rynku, to będziemy się rozglądali za możliwościami dokapitalizowania z zewnątrz. W tej chwili nie ma takich możliwości, nie tylko zresztą dla nas, chociaż pewnie w szczególności dla nas" - powiedział Klimczak.

Prezes nie określił, co konkretnie zawiera złożony plan naprawy.

Razem z akumulacją zysków bank liczy na pozytywny efekt transakcji sekurytyzacji portfeli, a niektóre z nich są na zaawansowanym etapie.

Getin podał w piątek, że cele wynikające z nowego planu naprawy są w dużej mierze kontynuacją prowadzonych przez bank działań w ostatnich latach w zakresie optymalizacji działalności, przy czym największy nacisk położono na realizację działań wzmacniających pozycję kapitałową.

Kredyty walutowe stanowią 27 proc. portfela ogółem banku. Łączna liczba pozwów dot. kredytów indeksowanych na koniec marca 2022 r. wyniosła 9.554 sztuk, w samym I kwartale liczba nowych wzrosła o 894.

Prezes podał, że obecnie większość sądowych spraw, dotyczących tych kredytów, bank przegrywa.

"Do listopada większość spraw była przez nas wygrywana, od listopada zdecydowana większość przegrywamy. (...) Co się stało - nie mam pojęcia, może to jest zbieg okoliczności, ale kiedyś w II instancji orzecznictwo było "trójkowe", to się zmieniło pod koniec zeszłego roku i teraz jeden sędzia wydaje wyroki w II instancji i w związku z tym tych wyroków jest nieco więcej (...)" - powiedział Klimczak.

Łączna wartość utworzonych rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych wynosi obecnie 1.295 mln zł, co stanowi 16 proc. wartości całego portfela kredytów w CHF oraz 39 proc. wartości przedmiotu sporu.

Getin Noble Bank ocenił w piątek, że aktualny poziom rezerw na portfel kredytów CHF jest adekwatny.

"Na koniec roku wyszliśmy z inicjatywą dotyczącą zawierania ugód i mamy pewien pozytywny odbiór" - powiedział Mateusz Solak, członek zarządu banku.

Pod koniec grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego wezwała Getin Noble Bank do przedstawienia w ciągu 4 miesięcy nowego planu naprawy banku i zdecydowała o ustanowieniu w Getinie kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Getin zapowiadał, że planuje złożyć nowy plan naprawy, który będzie odzwierciedlał jego obecną sytuację finansową oraz nowy kontekst makroekonomiczny.

Do tej pory Getin Noble Bank realizował zatwierdzony w styczniu 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy na lata 2020-2024. Jego nadrzędnym celem był powrót na trwałą ścieżkę rentowności oraz odbudowa wskaźników kapitałowych do poziomów regulacyjnych.

Bank podał, że zysk netto grupy w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 18,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 87,9 mln zł. Wynik za I kwartał okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 1,9 mln zł.

Przedstawiciele banku podali w piątek, że kolejne kwartały powinny być wynikowo lepsze. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki