GTC miało w III kw. 19,9 mln euro zysku netto j. d., poniżej konsensusu

2019-11-14 07:24
publikacja
2019-11-14 07:24

Grupa Globe Trade Centre miała w trzecim kwartale 2019 roku 19,9 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 22,8 mln euro przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto na poziomie 22,3 mln euro.

/ fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Prognozy analityków w zakresie zysku netto j. d. znajdowały się w przedziale 21,1-24,1 mln euro.

Grupa odnotowała w trzecim kwartale 43,3 mln euro przychodów wobec 38,2 mln euro rok wcześniej. Poziom ten był zgodny z konsensusem PAP Biznes. Prognozy analityków znajdowały się w przedziale 42-44,2 mln euro.

Łącznie w trzech kwartałach tego roku przychody grupy wyniosły 124,6 mln euro (115,3 mln euro rok wcześniej), a zysk netto jednostki dominującej wyniósł 62,6 mln euro (68,4 mln euro rok wcześniej).

Grupa podała, że FFO I (zysk przed opodatkowaniem, pomniejszony o podatek dochodowy zapłacony i skorygowany o transakcje bezgotówkowe) wzrosło w okresie styczeń-wrzesień do 52 mln euro z 46 mln euro przed rokiem, przy FFO na akcję w wysokości 0,11 euro.

Wskaźnik EPRA NAV (kapitały własne pomniejszone o udziały niekontrolujące i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego związanego z wartością godziwą nieruchomości i instrumentów pochodnych) wyniósł na koniec września 2019 roku 1.191 mln euro w porównaniu z 1.170 mln euro na koniec grudnia 2018 roku. EPRA NAV na akcję wyniosła 2,45 euro wobec 2,42 euro w grudniu.

Zadłużenie GTC po trzech kwartałach (bankowe i z tytułu obligacji) wzrosło do 1.198 mln euro z 1.112 mln euro na koniec grudnia. Średnia zapadalność długu - jak podano - wyniosła 4,2 lat, a średnia ważona stopa procentowa 2,6 proc. w skali roku.

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 44 proc. wobec 45 proc. na koniec grudnia.

Saldo środków pieniężnych wyniosło na koniec września 152 mln euro.

GTC podało, że zysk netto z aktualizacji wartości aktywów wyniósł w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku 22 mln euro wobec 31 mln euro rok wcześniej.

"Wynikał głównie z rozpoznania zysku z aktualizacji wartości Neptun Office Center, Spiral, Duna Tower, GTC Metro, Belgrade Business Center, Galerii Jurajskiej, Pixela oraz aktywów w budowie, czyli Green Heart N3, Advance Business Center II oraz Matrix A na coraz bardziej zaawansowanych etapach budowy i wynajmu. Został częściowo skompensowany obniżeniem wartości Galerii Północnej z powodu opóźnień w stabilizacji czynszu" - podała spółka.

Wskaźnik wynajęcia w grupie GTC wyniósł na koniec września tego roku 94 proc. - bez zmian wobec grudnia.

Na koniec września portfel nieruchomości grupy obejmował m. in. 46 ukończonych budynków komercyjnych (41 biurowych i 5 handlowych), 1 ukończony budynek biurowy przeznaczony na sprzedaż oraz 4 budynki biurowe w budowie.

"Cztery budynki biurowe w budowie, które po ukończeniu i stabilizacji przyniosą przychody z czynszu w wysokości 12,2 mln euro" - podała spółka w komunikacie prasowym.

Poniżej przedstawiamy wyniki spółki GTC w trzecim kwartale 2019 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów (dane w mln euro).

3Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr
Przychody 43,3 43,2 0,3% 13,5% 3,7% 124,6 8,1%
EBIT 35,5 35,3 0,6% 7,4% -2,6% 103,3 -0,3%
zysk netto j.d. 19,9 22,3 -10,9% -12,8% -13,9% 62,6 -8,5%
marża EBIT 82,0% 81,8% 0,21 -4,64 -5,31 82,91% -6,96
marża netto 45,9% 51,7% -5,78 -13,79 -9,37 50,22% -9,11

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki