REKLAMA

GTC z zyskiem powyżej konsensusu

2020-11-24 07:28
publikacja
2020-11-24 07:28
materiały dla mediów

Grupa Globe Trade Centre miała w III kw. 2020 roku 17,2 mln euro zysku netto jednostki dominującej wobec 19,9 mln euro przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 15,4 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 9,2-18,5 mln euro.

„W trzecim kwartale 2020 roku zauważyliśmy poprawę wyników operacyjnych, która potrwała do nadejścia drugiej fali pandemii COVID-19. Sektor powierzchni biurowej wykazał się odpornością, natomiast sektor powierzchni handlowej stopniowo powracał do stanu sprzed pandemii, a obroty najemców osiągnęły średnio 87 proc. poziomu z 2019 roku" - poinformował w komunikacie prezes Yovav Carmi.

Grupa odnotowała w trzecim kwartale 42,9 mln euro przychodów wobec 43,3 mln euro przed rokiem. Przychody okazały się wyższe od konsensusu PAP Biznes o 8 proc. Zakładał on, że przychody wyniosą 39,6 mln euro (przedział 38-42,6 mln euro).

Łącznie w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku GTC miało 121,6 mln euro przychodów i 16,4 mln euro straty netto jednostki dominującej. Przed rokiem przychody grupy ukształtowały się na poziomie 124,6 mln euro, a zysk netto za trzy kwartały wyniósł 62,6 mln euro.

Grupa podała, że strata netto z aktualizacji wartości aktywów wyniosła po trzech kwartałach 67 mln euro wobec 22 mln euro zysku rok wcześniej.

"Strata netto z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynika głównie z dewaluacji wszystkich naszych galerii handlowych, związanej z wpływem pandemii COVID-19 na działalność Grupy w segmencie obiektów handlowych. Strata została skompensowana wzrostem wartości biurowca Spiral o 10 mln euro, w związku z podpisanym listem intencyjnym dotyczącym sprzedaży budynku" - podano w komunikacie.

Marża brutto na działalności operacyjnej spadła w okresie 9 miesięcy do 91 mln euro z 94 mln euro przed rokiem. GTC podało, że wynik ten odzwierciedla utratę przychodów z wynajmu i usług we wszystkich galeriach handlowych w związku z wybuchem pandemii COVID-19, co zostało częściowo skompensowane ukończeniem projektów inwestycyjnych pomniejszonych o sprzedaż nieruchomości. W samym trzecim kwartale marża brutto z wynajmu wyniosła 32 mln euro wobec 33 mln euro przed rokiem.

FFO I (zysk przed opodatkowaniem, pomniejszony o podatek dochodowy zapłacony i skorygowany o transakcje bezgotówkowe) wyniosło po trzech kwartałach 54 mln euro w porównaniu z 52 mln euro przed rokiem.

Wskaźnik EPRA NAV (kapitały własne pomniejszone o udziały niekontrolujące i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego związanego z wartością godziwą nieruchomości i instrumentów pochodnych) spadł na koniec września do 1.174 mln euro z 1.200 mln euro na koniec grudnia 2019 r.

Zadłużenie w bankach i obligacjach wyniosło 1.174 mln euro wobec 1.205 mln euro na koniec grudnia 2019 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 4 lata, a średnia ważona stopa procentowa wyniosła 2,5 proc. w skali roku. Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) wyniósł 45 proc. wobec 44 proc. na koniec grudnia 2019 r. Saldo środków pieniężnych wyniosło na koniec trzeciego kwartału 139 mln euro.

GTC podało, że na koniec września wskaźnik wynajęcia powierzchni biurowych wyniósł 94 proc., a powierzchni handlowych 93 proc.

W związku z wyższą liczbą infekcji, wskaźnik odwiedzalności w centrach handlowych spadł do 69 proc. w październiku z 76 proc. we wrześniu. Średnia obrotów najemców we wrześniu wyniosła 87 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, a w październiku 83 proc. Grupa podała, że spodziewa się dalszego spadku wyników w tym obszarze ze względu na zamknięcie centrów handlowych w Polsce w okresie 7–27 listopada 2020 r.

Poniżej przedstawiamy wyniki spółki GTC w trzecim kwartale 2020 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów (dane w mln euro).

3Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr
Przychody 42,9 39,6 8,2% -1,0% 13,8% 121,6 -2,4%
EBIT 30,5 27,3 11,8% -14,1% - 15,6 -84,9%
zysk netto j.d. 17,2 15,4 11,6% -13,4% - -16,4 -
marża EBIT 71,1% 68,9% 2,26 -10,86 - 12,79% -70,12
marża netto 40,2% 39,0% 1,18 -5,77 - -13,48% -63,72

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

sar/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki