GRUPAONET: Uchwała Zarządu GPW o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu giełdowego

2006-11-03 18:31
publikacja
2006-11-03 18:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 73 / 2006
Data sporządzenia: 2006-11-03
Skrócona nazwa emitenta
GRUPAONET
Temat
Uchwała Zarządu GPW o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki GRUPA ONET.PL S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 3 listopada 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda") podjął uchwałę nr 448/2006, na podstawie której postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje Spółki.

Uchwała Zarządu Giełdy została podjęta na wniosek Zarządu Spółki, na podstawie §31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy, i weszła w życie z dniem jej podjęcia.

W związku z powyższym, z dniem przekazania informacji o podjęciu ww. uchwały, Spółka zaprzestaje wykonywać obowiązki informacyjne wynikające z art. 56 Ustawy o ofercie, w związku z zaprzestaniem spełniania przez Spółkę Grupa Onet.pl S.A. kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-11-03 Jan Łukasz Wejchert Prezes Zarządu
2006-11-03 Robert Bednarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki