REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

2018-12-11 18:54
publikacja
2018-12-11 18:54

Uchwała Nr 1237/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 14 grudnia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii E,

b) 1.289.600 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji serii F,

c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G

- pod warunkiem dokonania w dniu 14 grudnia 2018 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLWDBBU00018";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "WDBBU" i oznaczeniem "WDB".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki