GPW: wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki HYPERION SA W LIKWIDACJI

Uchwała Nr 142/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki HYPERION S.A. W LIKWIDACJI

§ 1

1. Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy oraz art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...), w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki HYPERION S.A. W LIKWIDACJI wydanego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki HYPERION S.A. W LIKWIDACJI, oznaczone kodem "PLHPRON00017" - z dniem 20 marca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Jednocześnie, stosownie do przepisów art. 91 ust. 9 zdanie pierwsze i ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) po upływie

6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ze względu na to, że majątek spółki

nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania następuje wycofanie akcji danej spółki z obrotu na rynku regulowanym.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez emitenta w raporcie bieżącym nr 38/2018 z dnia

1 października 2018 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy postanowieniem z dnia 19 września 2019 r. (sygn. akt XXIII Gz 846/18), wydanym na skutek zażalenia dłużnika, zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 23 lutego 2018 r. (sygn. akt X GU 1843/16) i oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości emitenta na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

Wskazane powyżej postanowienie Sądu Okręgowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, wydane na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego, jest prawomocne od dnia 19 września 2018 r.

Mając powyższe na uwadze, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wskazanego powyżej postanowienia, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom amp/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,33% 58 622,10
2019-11-14 17:15:02
WIG20 -0,42% 2 226,15
2019-11-14 17:15:00
WIG30 -0,33% 2 523,50
2019-11-14 17:15:00
MWIG40 -0,26% 3 749,04
2019-11-14 17:15:00
DAX -0,38% 13 180,23
2019-11-14 17:37:00
NASDAQ -0,14% 8 470,45
2019-11-14 20:15:00
SP500 -0,04% 3 092,90
2019-11-14 20:15:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.