REKLAMA

GPW: wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, C, D i E spółki AUXILIA SA

2019-02-25 18:44
publikacja
2019-02-25 18:44

Uchwała Nr 114/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D i E spółki AUXILIA S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki AUXILIA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 2.345.589 (dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii A,

2) 271.764 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje serii C,

3) 67.942 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) akcje serii D,

4) 339.706 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześć) akcji serii E.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki