REKLAMA

GOVENA LIGHTING S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020-12-03 15:25
publikacja
2020-12-03 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-03
Skrócona nazwa emitenta
GOVENA LIGHTING S.A.
Temat
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent") na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz..U. z 2019r. poz. 1798 ze zmian.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji .

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek-piątek) od 8 00 do 16 00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Toruniu ul. Służewska 8-15 87-100 Toruń

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymagancyh w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna art.16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy- KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz 1798 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-03 Marcin Szymański Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki