REKLAMA

GLOBALWORTH POLAND: wyniki finansowe

2019-09-19 08:32
publikacja
2019-09-19 08:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HY_2019_IFRS_Interim_GPRE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Net Operating Income (NOI) 169.364 104.245 39.442 24.702
II. Profit before net financing costs 259.800 178.173 60.503 42.220
III. Profit before tax 222.494 103.987 51.815 24.641
IV. Profit for the year 191.826 97.455 44.673 23.093
V. Number of shares 442.757.383 183.053.684 442.757.383 183.053.684
VI. Profit per one share 0,43 0,55 0,10 0,13
VII. Cash flows from operating activities 122.796 49.135 28.597 11.643
VIII. Cash flows from investing activities -376.657 -885.356 -87.717 -209.795
IX. Cash flows from financing activities 147.903 1.419.199 34.444 336.295
X. Net cash flows -105.959 582.977 -24.676 138.143
XI. Total assets 6.497.362 4.907.319 1.528.072 1.125.119
XII. Total equity 3.189.004 3.049.958 750.001 699.275
XIII. Non-current liabilities 2.859.712 1.739.467 672.557 398.814
XIV. Current liabilities 448.646 117.894 105.514 27.030
XV. Number of shares 442.757.383 442.757.383 442.757.383 442.757.383
XVI. Book value per one share 7,19 6,89 1,69 1,58
XVII. Balance sheet equity ratio in % 49% 62% 49% 62%
XVIII. Net Loan-to-Value ratio net LTV in % 10% 0% 10% 0%
XIX. Gross Loan-to-Value ratio gross LTV in % 12% 15% 12% 15%
XX. Net Loan-to-Value ratio net LTV in % incl. ICL 45% 23% 45% 23%
XXI. Gross Loan-to-Value ratio gross LTV in % incl. ICL 48% 40% 48% 40%
XXII. Funds from Operations FFO 149.878 24.534 34.904 5.812
XXIII. Funds from Operations FFO per share 0,34 0,13 0,08 0,03
XXIV. Normalised Funds from Operations FFO 157.667 31.774 36.718 7.527
XXV. Normalised Funds from Operations FFO per share 0,34 0,17 0,08 0,04
XXVI. Adjusted Funds from Operations FFO 96.980 8.742 22.585 2.071
XXVII. Adjusted Funds from Operations FFO per share 0,21 0,04 0,05 0,01
XXVIII. EPRA Net asset value EPRA NAV 3.351.707 3.180.357 788.266 729.172
XXIX. EPRA Net asset value EPRA NAV per share 7,57 7,18 1,78 1,65
XXX. EPRA Triple Net asset value EPRA NNNAV 3.189.004 3.049.958 750.001 699.275
XXXI. EPRA Triple Net asset value EPRA NNNAV per share 7,19 6,89 1,69 1,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HY 2019_IFRS Interim_GPRE.pdfHY 2019_IFRS Interim_GPRE.pdf INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-19 Rafał Pomorski CFO
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki