REKLAMA

GLG PHARMA S.A.: Otrzymanie od IQ Pharma S.A. wypowiedzenia umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC.

2018-10-31 21:32
publikacja
2018-10-31 21:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-31
Skrócona nazwa emitenta
GLG PHARMA S.A.
Temat
Otrzymanie od IQ Pharma S.A. wypowiedzenia umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2017 z dnia 16 października 2017 roku oraz kolejnych raportów dotyczących umowy zawartej z IQ Pharma S.A. („Wykonawca”) na przeprowadzenie fazy I (ustalenie optymalnej dawki terapeutycznej) oraz II (określenie skuteczności) badań klinicznych dla terapii prowadzonej za pomocą innowacyjnego inhibitora białka STAT-3 w formie doustnej u pacjentów ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym nowotworem piersi (TNBC) („Umowa”), Zarząd GLG Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2018 roku otrzymał od Wykonawcy wypowiedzenie Umowy („Wypowiedzenie”).

W uzasadnieniu Wypowiedzenia Wykonawca wskazał na wystąpienie szeregu nieprzewidzianych w Umowie okoliczności związanych z realizowanym badaniem skutkujących koniecznością wprowadzenia poprawek do protokołu badania, co z kolei wpłynęło na opóźnienie możliwości rozpoczęcia oraz realizacji I fazy badania w terminach przewidzianych w Umowie, a także powołał się na okoliczność niewyrażenie zgody przez Spółkę na rozwiązanie Umowy za porozumieniem stron.

W ramach zawartej Umowy zrealizowane zostały etapy I, IIa i IIb Umowy, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 17/2017, a do realizacji pozostały etapy III i IV tj. przeprowadzenie i monitorowanie I/II fazy badań klinicznych oraz przeprowadzenie analizy statystycznej wyników badań I/II fazy klinicznej.

W związku z otrzymaniem Wypowiedzenia, Spółka rozważy koordynowanie samodzielnie prac z podwykonawcami i ośrodkami dotychczas zaangażowanymi w realizację badania w ramach Umowy lub nawiązanie współpracy z innym podmiotem, który będzie kontynuował zadania dotychczasowego Wykonawcy. W związku z zaistniałą sytuacją Emitent zastrzega jednak, iż może dojść do opóźnień w realizacji Projektu TNBC względem zakładanego dotychczas harmonogramu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-31 Piotr Sobiś Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki