GINO ROSSI S.A.: Otrzymanie Decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

2019-09-25 13:25
publikacja
2019-09-25 13:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-25
Skrócona nazwa emitenta
GINO ROSSI S.A.
Temat
Otrzymanie Decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gino Rossi S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała Decyzję z Komisji Nadzoru Finansowego podjętą w dniu 24 września 2019 r. (KNF) w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie wszystkim tj. 50 333 095 zdematerializowanym akcjom Gino Rossi SA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). KNF określiła termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 29 września 2019r.

Spółka niezwłocznie złoży do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa Gino Rossi SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofanie z depozytu wszystkich tj. 50 333 095 zdematerializowanych akcji Gino Rossi SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-25 Tomasz Kuźniarski Marcin Szyguła Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki