REKLAMA

GINO ROSSI S.A.: Otrzymanie Decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

2019-09-25 13:25
publikacja
2019-09-25 13:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-25
Skrócona nazwa emitenta
GINO ROSSI S.A.
Temat
Otrzymanie Decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gino Rossi S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała Decyzję z Komisji Nadzoru Finansowego podjętą w dniu 24 września 2019 r. (KNF) w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie wszystkim tj. 50 333 095 zdematerializowanym akcjom Gino Rossi SA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). KNF określiła termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 29 września 2019r.

Spółka niezwłocznie złoży do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa Gino Rossi SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofanie z depozytu wszystkich tj. 50 333 095 zdematerializowanych akcji Gino Rossi SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-25 Tomasz Kuźniarski Marcin Szyguła Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki