REKLAMA

Ratuje firmy z opałów, ale nie jest bez wad. Prześwietlamy faktoring

2019-02-12 13:21
publikacja
2019-02-12 13:21

Dla jednych faktoring jest wygodnym sposobem na poprawę płynności finansowej, dla innych kosztownym źródłem finansowania. Jak jest naprawdę? Sprawdzamy, jakie są wady i zalety jednego z najszybciej rozwijających się produktów dla przedsiębiorców.

Faktoring zyskuje coraz większą popularność, do czego z pewnością przyczyniły się obecne warunki gospodarcze. Firmy borykają się z nieuregulowanymi fakturami, kontrahenci żądają wydłużania terminów płatności, a na to wszystko nakłada się szeroka konkurencja. Nie jest łatwo prowadzić biznes. Coraz częściej przedsiębiorcy sięgają po finansowanie zewnętrzne – kredyt czy faktoring. Jakie rozwiązanie wybrać? Jakie korzyści wynikają z faktoringu, a jakich minusów należy się wystrzegać? Podpowiadamy.

fot. / / YAY Foto

Zalety faktoringu

Przede wszystkim faktoring to szybki sposób na poprawę płynności finansowej. Przedsiębiorca dzięki niemu może zapewnić sobie dostęp do zamrożonych środków, tj. faktur oczekujących na płatność i zapłacić za swoje zobowiązania w terminie, co zwiększa jego wiarygodność, a w związku z czym jest mniej narażony na bankructwo w sytuacji, gdy własny kontrahent mu nie zapłaci.

Poziom finansowania ustalany jest indywidualnie na podstawie potrzeb przedsiębiorcy. Podpisana umowa ma wygodą formę – kontrakt na czas nieokreślony ze wskazaniem poszczególnych limitów przypisanych konkretnym kontrahentom, który może wypowiedzieć każda ze stron. Dodatkowo przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem limitu faktoringowego.

Otrzymanie faktoringu nie wiąże się z koniecznością przejścia skomplikowanych procedur, w trakcie których badana jest zdolność kredytowa oraz analizowane są zabezpieczenia transakcji. Podstawą tej formy finansowania jest poziom oraz jakość współpracy z kontrahentami. Natomiast jako zabezpieczenie wystarczy cesja wierzytelności oraz weksel. Ponadto w związku z tym, że na rynku rośnie konkurencja wśród firm faktoringowych, samo jego udzielenie nie musi być czasochłonnym procesem. W przypadku niskich limitów, przedsiębiorca może uzyskać finansowanie w ciągu 15 minut składając wniosek online.

Faktoring to również usługi dodatkowe związane z zarządzaniem należnościami przedsiębiorstwa – monitoring kontrahentów w przypadku opóźnień lub braku zapłaty czy działania mające na celu odzyskanie należności. 

W przypadku faktoringu, powiadomienie kontrahentów o zawarciu umowy faktoringowej może wypłynąć na poprawę terminowości spłaty zobowiązań. Okazuje się bowiem, że w chwili zastosowania faktoringu, zdecydowanie wzrasta zdyscyplinowanie w podejściu do płatności faktur.

Wady faktoringu

Choć faktoring jest produktem niejednokrotnie ratującym przedsiębiorstwo z opałów, nie jest pozbawiony wad. Oczywiście poprawa płatności finansowej czy szybki dostęp do gotówki jest nieoceniony, jednak decydując się na tego typu formę finansowania należy liczyć się z dość wysokimi kosztami, głownie związanymi z usługami dodatkowymi. Firmy faktoringowe pobierają przeważnie prowizję przygotowawczą, prowizję aranżacyjną, prowizję operacyjną oraz odsetki za udzielone finansowanie. Ponadto wysokość opłat niejednokrotnie zależy od wielkość przyznanego limitu czy kondycji finansowej firmy.

Dla przedsiębiorców pewnego rodzaju obawą jest konieczność powiadomienia kontrahentów o podpisaniu umowy faktoringowej. W większości przypadków skutkuje zdyscyplinowaniem odbiorców. Jednak może również doprowadzić do pogorszenia relacji biznesowych. Informacja o zawarciu kontraktu faktoringowego może bowiem zostać odebrana jako brak zaufania do kontrahenta czy symptomy pogarszającej się kondycji firmy.

Kolejna kwestia dotyczy przeniesienia ryzyka niespłacalności zobowiązań przez kontrahentów. Wszelkie czynności polegające na monitorowaniu czy działaniach windykacyjnych leżą po stronie faktora, pod warunkiem podpisania umowy faktoringu pełnego. Jeśli jednak strony zdecydują się na faktoring niepełny (z regresem), może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca będzie zmuszony do zwrotu otrzymanej zaliczki za odkupione przez faktora faktury. Dzieje się tak, kiedy dochodzi do opóźnień spłaty zobowiązań przez kontrahentów, zazwyczaj po 30 dniach od terminu płatności. Rozwiązaniem na ten problem jest faktoring pełny, gdzie faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta, jednak jego koszty są wyższe.

Faktoring jest produktem, z którego mogą skorzystać zarówno małe, jaki i duże przedsiębiorstwa. Jednak, jeśli zagłębimy się w procedury, może się okazać, że wiek firmy będzie barierą w otrzymaniu finansowania dla wielu z nich. Otóż częstym wymaganiem stawianym przez faktorów jest prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 6 miesięcy.

Zalety faktoringu

Wady faktoringu

- poprawa płynności finansowej firmy,

- szybki dostęp do środków finansowych,

- przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika na firmę faktoringową,

- możliwość wydłużenia terminu płatności za sprzedaż towarów i usług,

- stosunkowo szybkie i nieskomplikowane procedury udzielenia finansowania,

- motywowanie kontrahentów do regulowania zobowiązań,

- administrowanie przez faktora należnościami

- brak możliwości finansowania sprzedaży detalicznej, gotówkowej i komisowej,

- wysokie koszty usługi,

- powiadomienie kontrahentów o zawarciu umowy faktoringowej w niektórych przypadkach może pogorszyć relacje biznesowe (jednak może stać się całkiem odwrotnie),

- konieczność zwrotu zaliczki w przypadku opóźnień spłaty faktur przez kontrahentów (w przypadku faktoringu niepełnego)

- produkt przeważnie dostępny dla firm posiadających ugruntowaną pozycję na rynku

Źródło: Bankier.pl

Faktoring czy kredyt?

Faktoring oraz kredyt obrotowy stanowią źródło finansowania dla przedsiębiorstw, choć są dwoma odmiennymi produktami. Wybór jednego z nich zależy przede wszystkim od analizy korzyści, jakie przyniesie danemu przedsiębiorstwu, ale również kondycji finansowej, w jakiej firma się znajduje.

Przede wszystkim faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które potrzebują rozwiązania kompleksowego: finansowanie, windykacja i ubezpieczenie należności w jednym. Ponadto jest to dobre rozwiązanie dla firm, które nie są w stanie udzielić stosownych zabezpieczeń majątkowych wymaganych przy kredytach obrotowych. Faktoring to produkt bardziej dostępny niż kredyt obrotowy nie tylko ze względu na zabezpieczenia, ale również ze względu na podejście do analizy przedsiębiorcy. Umowa faktoringowa podpisywana jest na podstawie analizy należności przedsiębiorstwa, a dokładniej możliwości wystąpienia okoliczności utrudniających skuteczne ich ściąganie. W związku z tym ocena zdolności finansowej mam mniejsze znaczenie, podobnie jak zabezpieczenie – w faktoringu są nim same faktury.

Jeśli chodzi o dostępność źródła finansowania, wszystko zależy od instytucji, w której firma wnioskuje o wsparcie pieniężne. Przy kredytach przeważanie wymaga się od firmy prowadzenia działalności od co najmniej 12 miesięcy. Jednak z upływem czasu coraz więcej baków jest gotowych finansować przedsiębiorstwa już od pierwszego dnia rejestracji działalności. Podobnie jest z faktoringiem. I tu znajdziemy instytucje, które wymagają od firmy przedstawienia dwóch pełnych okresów rozliczeniowych, jak i takie, które zawrą umowę z podmiotem działającym na rynku 6 miesięcy.

Faktoring vs kredyt obrotowy

Faktoring

Kredyt obrotowy

Cel finansowania

dowolny

zgodny z umową kredytową

Kwota zobowiązania

limit ustalony w zależności od posiadanych należności

wnioskowana przez klienta, wyliczona na podstawie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa

brak analizy zdolności

badana zdolność kredytowa

Okres finansowania

umowa na czas nieokreślony

umowa na ok. 36-48 mies.

Zabezpieczenie

faktury (odkupowane należności), weksel

odpowiednie do wartości zobowiązania, m.in. weksel, pełnomocnictwo do rachunku, zastaw, cesja, ubezpieczenie

Minimalny okres prowadzenia działalności

ok. 6-12 miesięcy

przeważnie 12 miesięcy

Procedura

uproszczona

wymagane dokumenty finansowe

Czas podjęcia decyzji o finansowaniu

ok. 2-3 dni

ok. 10 dni

Usługi dodatkowe

monitoring wierzytelności, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, inkaso należności i przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorców

brak

Koszty

odsetki + opłaty dodatkowe (m.in. prowizja przygotowawcza, prowizja operacyjna)

odsetki + opłaty dodatkowe (m.in. prowizja za rozpatrzenie wniosku, prowizja za udzielenie kredytu,

prowizja od niewykorzystania kwoty limitu)

Źródło: Bankier.pl, opracowanie własne

Za faktoringiem mogą przemawiać uproszczone procedury i czas podejmowania decyzji dotyczącej przyznania finansowania. Otóż faktorzy wymagają przedstawienia mniejszej liczby dokumentów niż kredytodawcy. Oprócz wystawionych faktur najczęściej są to dokumenty potwierdzające współpracę z odbiorcami, posiadanie portfela należności rotujących oraz prowadzenie sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Przy wnioskowaniu o kredyt lista jest znacznie dłuższa, tj. dokumenty formalno-prawne, roczne zeznanie podatkowe, miesięczne podsumowania KPiR, ewidencja środków trwałych, historia rachunku bieżącego, dokumenty dotyczące przedmiotu zabezpieczenia. Analiza wszystkich wymaganych dokumentów oraz ich skompletowanie wydłuża czas podjęcia decyzji o przyznaniu finansowania do nawet 2 tygodni. Na faktoring przedsiębiorcy czekają średnio 2 dni.

Istotną różnicą jest forma spłaty otrzymanego wsparcia finansowego. Zaciągając kredyt, przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością comiesięcznego regulowania rat (kapitałowych oraz odsetkowych), co stanowi obciążenie dla budżetu firmy. Bank nie jest zainteresowany kwestą czy klient otrzymał pieniądze od kontrahenta. Przez to może się okazać, że poza spłatą kredytu, przedsiębiorca zostaje nadal z nieopłaconą fakturą, więc jest podwójnie stratny. Przy faktoringu zobowiązanie spłacane są na konto faktora przez kontrahentów, natomiast po stronie przedsiębiorcy leżą koszty związane z prowizją oraz odsetkami.

Warte podkreślenia jest również to, że zaciągając kredyt, firma obniża swoją zdolność firnową, a tym samym zmniejsza szanse na uzyskanie kolejnego wsparcia. Natomiast faktoring nie wpływa w ten sposób na kondycję firmy. Przez to, że spłacie podlegają zamrożone faktury, poprawiają się wskaźniki finansowe firmy.  

Komentarz Partnera sekcji edukacyjnej o faktoringu

Komentarz Partnera sekcji edukacyjnej o faktoringu

Jako przedstawiciel firmy faktoringowej mogę powiedzieć jedno: faktoringu nie można porównać do kredytu, bo to jest jak porównywanie ubogiej wersji samochodu do auta w wersji full. Ta druga zawsze kosztuje więcej, i tak samo jest z faktoringiem, który nie jest tylko finansowaniem. Daje przedsiębiorcy szereg korzyści związanych ze wsparciem w odzyskaniu środków czy nawet możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

To usługa niedoceniana przez tych, którzy nie stracili lub nie otarli się bankructwo z powodu braku płatności od kontrahenta. Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy wiem i potrafię ocenić swojego kontrahenta tak, żeby w przyszłości nie stracić? Co takiego robię, zabezpieczając ryzyko spłaty na termin płatności?

Pamiętajmy - każdy przedsiębiorca sprzedający na termin płatności jest jak bank udzielający kredytu. Jeśli sami nie mamy kompetencji w wiarygodnej ocenie odbiorcy lub tego w ogóle nie robimy, warto aby ktoś wyspecjalizowany w tej dziedzinie zrobił to za nas. Ubezpieczamy się przecież „na wszelki wypadek”, a nie dlatego że wiemy, iż za miesiąc złamiemy nogę czy dziś na drodze jakiś nieuważny kierowca doprowadzi do uszkodzenia naszego auta poprzez stłuczkę.

Z fakturami na termin płatności sytuacja jest bardzo podobna - warto dbać o zapłatę faktur zamiast martwić się za każdym razem o to, czy za miesiąc płatność przyjdzie.

Paweł Tomala, prezes Faktorii

Faktoria -finansowanie faktur

Faktoring wydawać się może łatwiejszym do uzyskania źródłem finansowania, faktor bowiem nie wymaga przedstawienia zabezpieczeń transakcji czy długiej listy dokumentów finansowych będących odzwierciedleniem kondycji firmy. Z drugiej strony, nie jest to rozwiązanie dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, podobnie jak kredyt. Niektóre instytucje wymagają prowadzenia działalności przez co najmniej 6-12 miesięcy. Jeśli chodzi o koszty, tu również nie jest tak kolorowo. W przypadku kredytu przedsiębiorca opłaca miesięczne raty kapitałowe wraz z odsetkami, natomiast na start przeważnie musi uiścić prowizję. W faktoringu różnica polega na tym, że wysokość należności reguluje kontrahent, jednak odsetki oraz wszelkie opłaty dodatkowe leżą również po stronie przedsiębiorcy. Wybór nie jest jednoznaczny. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej znajduje się firma oraz od jej indywidualnych potrzeb.

Katarzyna Rostkowska 

Źródło:
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
maksik13
Faktoring w wielu branżach się sprawdza. Obecnie kiedy opóźnienia w płatnościach mogą być spore warto mieć możliwość skorzystania z takiego rozwiązania. Np. faktoring monevia ma opcje dla takiej branży jak transport.

Powiązane: Porównaj i zyskaj: faktoring

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki