REKLAMA

FITEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ FITEN S.A. w dniu 13 lipca 2021r.

2021-07-19 18:42
publikacja
2021-07-19 18:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-19
Skrócona nazwa emitenta
FITEN S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ FITEN S.A. w dniu 13 lipca 2021r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd FITEN S.A. "Spółka" przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się, po przerwie, w dniu 13 lipca 2021 r.,
z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

Cooperatief Avallon MBO U.A., 10.176.116 głosów, tj. 10.176.116 akcji, co stanowiło 95,79% głosów na tym ZWZ i 72,17% w ogólniej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-19 Witold Kudla Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki