Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_QSr_2018_3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie finansowe wg MSR 0
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167625 134225 39409 31533
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30062 9029 7068 2121
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27037 4918 6356 1155
V. Zysk (strata) netto grupy kapitalowej 23252 2957 5467 695
VI. Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli 698 -34 164 -8
VII. Inne całkowite dochody 1907 4452 448 1046
VIII. Łączne całkowite dochody 25159 7409 5915 1741
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 23486 5104 5522 1199
X. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli 1673 2305 393 542
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13472 12389 3167 2911
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17969 -3736 -4225 -878
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -988 -8217 -232 -1930
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -5485 436 -1290 102
XV. Aktywa razem 308892 260204 72316 60385
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 151887 118940 35559 27602
XVII. Zobowiązania długoterminowe 18781 10701 4397 2483
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 121678 99848 28487 23171
XIX. Kapitał własny 157005 141264 36757 32783
XX. Kapitał podstawowy 8731 8731 2044 2026
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 126492 109694 29614 25456
XXII. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 30513 31570 7144 7326
XXIII. Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 22554 2991 5302 703
XXIV. Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli 698 -34 164 -8
XXV. Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XXVI. Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,77 0,66 1,59 0,16
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 50,53 45,46 11,83 10,55
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
XXX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,80 0,80 0,19 0,19
XXXI. Skrócone Sprawozdanie finansowe wg Ustawy o Rachunkowości 0
XXXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 134781 94496 31687 22200
XXXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24554 14631 5773 3437
XXXIV. Zysk (strata) brutto 22242 11574 5229 2719
XXXV. Zysk (strata) netto 18752 9729 4409 2286
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6968 6451 1638 1516
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13516 -1800 -3178 -423
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3233 -3219 760 -756
XXXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -3315 1432 -779 336
XL. Aktywa razem 210784 171140 49348 39716
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101930 78777 23863 18282
XLII. Zobowiązania długoterminowe 15539 9166 3638 2127
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 76550 62370 17922 14474
XLIV. Kapitał własny 108854 92363 25484 21434
XLV. Kapitał podstawowy 8731 8731 2044 2026
XLVI. Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XLVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,03 3,13 1,41 0,73
XLVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 35,03 29,73 8,20 6,90
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,80 0,80 0,19 0,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport QSr_2018_3.pdfRaport QSr_2018_3.pdf ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-29 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2018-11-29 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu
2018-11-29 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl