FASING: Spłata kredytów

2019-06-28 13:44
publikacja
2019-06-28 13:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Spłata kredytów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2019 roku powziął informację od organizatora emisji obligacji tj. spółki Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, że zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji o których informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 30/2019 w dniu 11 czerwca 2019 roku, Haitong Bank S.A. dokonał spłaty finansowań w formie kredytów w wysokości 26.090.270,21 zł w tym:
1) kwota 9.570.000,00 zł - wobec Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Umowy kredytu z dnia 22 września 2009 roku (wraz z aneskami) na podstawie której Bank udzielił Spółce finansowania w formie limitu kredytowego wielocelowego. O zawartej umowie informowaliśmy raportem bieżącym nr 29/2009 w dniu 23 września 2009 roku, o zmianach do umowy w raportach bieżących: nr 25/2015 w dniu 19 czerwca 2015 roku, nr 41/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku oraz nr 33/2019 w dniu 27 czerwca 2019 roku. Uwzględniając dokonaną spłatę aneks do umowy o którym informowaliśmy w raporcie nr 33/2019 w dniu 27 czerwca 2019 roku wszedł w życie.
2) kwota 6.745.780,50 zł – wobec Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu Umowy kredytu złotowego obrotowego podpisanej w dniu 29 sierpnia 2018 roku (datowana 20.08.2018r.), na podstawie której Bank udzielił finansowania w formie kredytu w rachunku rozliczeniowym oraz z tytułu Umowy kredytu w rachunku bieżącym podpisanej w dniu 29 sierpnia 2018 roku (datowana 20.08.2018r.) na podstawie której Bank udzielił finansowania w formie kredytu w rachunku bieżącym. O zawartych umowach informowaliśmy raportem bieżącym nr 34/2018 w dniu 29 sierpnia 2018 roku.
3) kwota 8.667.353,00 zł – wobec Śląskiego Banku Spółdzielczego “Silesia” w Katowicach z tytułu następujących umów:
- Umowa kredytu rewolwingowego z dnia 27 czerwca 2013 roku (wraz z aneksami) na podstawie której Bank udzielił finansowania w formie kredytu rewolwingowego. O zawartych umowach informowaliśmy w raportach bieżących: nr 33/2013 w dniu 28 czerwca 2013 roku, nr 31/2015 w dniu 08 lipca 2015 roku, nr 30/2016 w dniu 25 lipca 2016 roku, nr 33/2018 w dniu 24 lipca 2018 roku.
- Umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 17 lutego 2014 roku (wraz z aneksami) na podstawie której Bank udzielił finansowania w formie kredytu w rachunku bieżącym. O zawartych umowach informowaliśmy w raportach bieżących: nr 7/2014 w dniu 17 lutego 2014 roku, nr 7/2016 w dniu 16 lutego 2016 roku, nr 13/2016 w dniu 24 lipca 2016 roku, nr 9/2019 w dniu 29 marca 2019 roku.
4) kwota 1.107.136,71 zł – wobec Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Umowy współpracy wstąpienia w prawa wierzycieli z dnia 19 września 2018 roku (o umowie informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 37/2018 w dniu 19 września 2018 roku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-28 Wiesław Piecuch Wiceprezes Zarządu
2019-06-28 Piotr Stangrett Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki