REKLAMA

FAM SA: Ustanowienie nowej i zmiana ustanowionych hipotek na nieruchomościach Spółki

2018-01-09 13:10
publikacja
2018-01-09 13:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-09
Skrócona nazwa emitenta
FAM SA
Temat
Ustanowienie nowej i zmiana ustanowionych hipotek na nieruchomościach Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał odpis aktu notarialnego z oświadczeniem o zmianie hipoteki umownej łącznej w związku z zawartymi Umowami Kredytu, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 62/2017 z 13 grudnia 2017 roku.

O ustanowieniu hipoteki umownej łącznej Emitent informował w raportach bieżących 48/2017, 51/2017 i 55/2017.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu (w tym umowy zmieniającej nr 2 do Pierwotnej Umowy Kredytu) Emitent wniósł o zmianę kwoty sumy hipotecznej, która została podwyższona do kwoty 111.000.000.00 PLN (sto jedenaście milionów złotych), w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności przysługujących Bankowi na podstawie Umowy Kredytu, w tym w związku z Kredytem Akwizycyjnym lub Kredytem CAPEX oraz wszelkimi innymi należnościami wynikającymi z Umowy Kredytu.
Całkowita spłata Kredytu Akwizycyjnego i Kredytu CAPEX ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu Emitent, w związku z nabyciem nowych nieruchomości (w ramach nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o którym Spółka informowała raportem bieżącym 63/2017) zobowiązany został zmienić hipotekę, w taki sposób, aby obciążała ona również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00080761/1 oraz prawo własności nieruchomości zarejestrowane pod numerem Dz. Kw./OP1O/24233/17/1.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-09 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu
2018-01-09 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki