ERGIS S.A.: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

2019-06-24 21:41
publikacja
2019-06-24 21:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje niniejszym, że w dniu 24 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o przeznaczeniu części zysku Spółki, w łącznej wysokości 3.778.994,10 złotych zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy) osiągniętego przez Spółkę w roku 2018, na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy w roku 2018. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,10 zł (dziesięć groszy) dywidendy. W dywidendzie nie uczestniczy 304.656 sztuk akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, nabyte do 31 grudnia 2018 roku zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2016 r. (uchwała Nr 4 i 5). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 9 lipca 2019 roku, a wypłata dywidendy została ustalona na 14 lipca 2019 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 37.789.941 sztuk.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2019-06-24 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki