REKLAMA
BADANIE

ERG: wyniki finansowe

2022-11-17 07:20
publikacja
2022-11-17 07:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_ERG_SA_za_III_kw_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_SF_za_III_kw_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 95 137 81 322 20 294 17 840
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 888 1 107 829 243
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 286 767 701 168
IV. Zysk (strata) netto 2 628 1 177 561 258
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 579 -2 168 550 -476
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 818 -4 677 -3 587 -1 026
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 614 5 934 2 264 1 302
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 625 -911 -773 -200
IX. Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,53 1,58 0,75 0,35
X. Aktywa, razem 88 573 76 674 18 188 16 670
XI. Zobowiązania długoterminowe 12 257 10 592 2 517 2 303
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 328 28 723 7 460 6 245
XIII. kapitał własny 39 988 37 359 8 211 8 123
XIV. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 3 598 3 809
XV. Liczba akcji (w szt.) 876 018 876 018 876 018 876 018
XVI. Akcje własne do zbycia (w szt.) 131 797 131 797 131 797 131 797
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 53,73 50,20 11,03 10,84
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF ERG SA za III kw 2022.pdfSF ERG SA za III kw 2022.pdf Skrócone SF za 3 kw.2022r
Informacja dodatkowa do SF za III kw 2022.pdfInformacja dodatkowa do SF za III kw 2022.pdf Informacja dodatkowa do SF za 3 kw.2022r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki