REKLAMA
BADANIE

ERG: Zawarcie umowy kredytu obrotowego z ING Bank Śląski S.A.

2022-11-24 15:59
publikacja
2022-11-24 15:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-24
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
Zawarcie umowy kredytu obrotowego z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa z ING Bank Śląski S.A. o kredyt złotowy obrotowy na finansowanie bieżącej działalności Spółki na kwotę 7.000 tys. zł, z czego kwota 6.000 tys. zł przeznaczona jest na spłatę kredytu obrotowego o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2022. Kredyt został udzielony do dnia 30.06.2029 roku. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone jako suma marży banku i stawki bazowej WIBOR 1M. Zabezpieczeniem Kredytu są: i_ hipoteka umowna łączna do kwoty 21.478,50 tys. zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej należących do Spółki wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynkach i urządzeniach, ii_ przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie, iii_ zastaw rejestrowy na linii do wytłaczania folii, iv_ przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia linii do wytłaczania folii stanowiącej zabezpieczenie, v_ weksel in blanco, vi_ oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Pozostałe warunki wykonania umowy Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki