ERG: ERG S.A. Korekta faktur obejmujących cenę energii elektrycznej

2019-10-24 16:26
publikacja
2019-10-24 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-24
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Korekta faktur obejmujących cenę energii elektrycznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [dalej „Spółka”] informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez dostawcę energii elektrycznej – spółkę PGE Obrót S.A., korekty faktur obejmujących cenę za energię elektryczną dostarczoną Spółce w okresie od 01.01.2019 -30.06.2019 r. Dokonanie korekt nastąpiło związku z realizacją przepisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 poz. 2538; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210) oraz par. 16 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. 2019 poz. 1369). Łączna wartość faktur korygujących wynosi 659.411,51 zł na korzyść Spółki. Wartość przedmiotowych faktur korygujących uwzględniona zostanie w wyniku finansowym Spółki za IV kwartał 2019 r. objęty sprawozdaniem rocznym za rok 2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-24 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2019-10-24 Marcin Agacki Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki