REKLAMA
WEBINAR

ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

2023-05-30 17:30
publikacja
2023-05-30 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ssf_gk_enter_air_sa_-_1q2023_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży 313 785 215 142 66 756 46 295
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -3 455 -22 194 -735 -4 776
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej -13 215 -36 156 -2 811 -7 780
IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej -16 470 -68 662 -3 504 -14 775
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 273 -35 302 -4 738 -7 596
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -400 19 932 -85 4 289
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -82 080 -54 047 -17 462 -11 630
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -104 753 -69 417 -22 285 -14 937
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 1 200 894 1 258 804 256 848 268 407
X. Aktywa obrotowe 353 857 422 892 75 683 90 171
XI. Kapitał podstawowy 17 544 17 544 3 752 3 741
XII. Kapitał własny 144 849 161 319 30 980 34 397
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 002 180 1 116 534 214 347 238 072
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 569 530 571 949 121 812 121 953
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ssf gk enter air sa - 1q2023_signed.pdfssf gk enter air sa - 1q2023_signed.pdf ssf gk enter air sa - 1q2023_signed.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2023-05-30 Marcin Kubrak Członek Zarządu
2023-05-30 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki