REKLAMA
Tylko u nas

ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

2022-04-30 01:27
publikacja
2022-04-30 01:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
enterair_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
enterair_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_EA_SA_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_EA_SA_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_JSF_EASA_2022-04-29_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_JSF_EASA_2022-04-29_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_Komitecie_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_wyborze_firmy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_SF_EASA_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_SF_EASA_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_SF_EASA_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_SF_EASA_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Enter_Air_SA_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Enter_Air_SA_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży -35 700,00 10 000,00 -7 799,00 2 235,00
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -35 677,00 9 911,00 -7 794,00 2 215,00
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej -37 044,00 8 551,00 -8 093,00 1 911,00
IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej -31 281,00 6 489,00 -6 834,00 1 450,00
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 435,00 -2 433,00 -750,00 -544,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 936,00 -11 000,00 -641,00 -2 459,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 46 586,00 -75,00 10 177,00 -17,00
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 40 215,00 -13 508,00 8 786,00 -3 020,00
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Aktywa trwałe 154 293,00 186 773,00 33 546,00 40 473,00
X. Aktywa obrotowe 47 802,00 915,00 10 393,00 198,00
XI. Kapitał podstawowy 17 544,00 17 544,00 3 814,00 3 802,00
XII. Kapitał własny 147 509,00 178 790,00 32 071,00 38 743,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 925,00 8 204,00 201,00 1 778,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 53 661,00 694,00 11 667,00 150,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
enterair_2021-12-31_pl.xhtmlenterair_2021-12-31_pl.xhtml
enterair_2021-12-31_pl.xhtml.xadesenterair_2021-12-31_pl.xhtml.xades
List_Prezesa_EA_SA_2021.xhtmlList_Prezesa_EA_SA_2021.xhtml
List_Prezesa_EA_SA_2021.xhtml.xadesList_Prezesa_EA_SA_2021.xhtml.xades
Ocena_RN.xhtmlOcena_RN.xhtml
Opinia_JSF_EASA_2022-04-29_pl.xhtmlOpinia_JSF_EASA_2022-04-29_pl.xhtml
Opinia_JSF_EASA_2022-04-29_pl.xhtml.XAdESOpinia_JSF_EASA_2022-04-29_pl.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_RN_o_Komitecie_Audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_o_Komitecie_Audytu.xhtml
Oswiadczenie_RN_o_wyborze_firmy.xhtmlOswiadczenie_RN_o_wyborze_firmy.xhtml
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_SF_EASA_2021.xhtmloswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_SF_EASA_2021.xhtml
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_SF_EASA_2021.xhtml.xadesoswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_SF_EASA_2021.xhtml.xades
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_SF_EASA_2021.xhtmloswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_SF_EASA_2021.xhtml
oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_SF_EASA_2021.xhtml.xadesoswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_SF_EASA_2021.xhtml.xades
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Enter_Air_SA_2021.xhtmlSprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Enter_Air_SA_2021.xhtml
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Enter_Air_SA_2021.xhtml.xadesSprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Enter_Air_SA_2021.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki