REKLAMA

ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 17:15
publikacja
2021-11-29 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ssf_gkeasa_3q2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży 844.556 416.966 185.271 93.869
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 89.298 -46.501 19.589 -10.468
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 70.627 -76.587 15.493 -17.242
IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej -21.136 -98.685 -4.637 -22.216
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 242.745 58.814 53.251 13.240
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3.811 -21.487 -.836 -4.837
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 42.072 -33.351 9.229 -7.508
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 281.006 3.976 61.644 895
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 1.335.664 1.456.105 288.300 315.529
X. Aktywa obrotowe 478.690 136.299 103.324 29.535
XI. Kapitał podstawowy 17.544 17.544 3.787 3.802
XII. Kapitał własny 185.030 206.165 39.938 44.675
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1170.615 975.175 252.674 211.315
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 600.764 529.555 129.673 114.751
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ssf_gkeasa_3q2021_signed.pdfssf_gkeasa_3q2021_signed.pdf ssf_gkeasa_3q2021_signed.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2021-11-29 Marc in Kubrak Członek Zarządu
2021-11-29 Andrzej Kobielsk Członek Zarządu
2021-11-29 Mariusz Olechno Członek Zarządu


2021-11-29, Rafał Ołdziej, osoba odpowiedzialna za
sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego


Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki