28,5000 zł
-1,04% -0,3000 zł
Enter Air SA (ENT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
JSF_Enter_Air_S.A._za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SDZ/static/att/emitent/2020-05/JSF_Enter_Air_S.A._za_2019_rok_202005230167200484.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_Enter_Air_S.A._2019.12.31-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_ws_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot_funkcjonowania_komitetu_audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży 32.000 24.000 7.439 5.625
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 31.977 24.000 7.433 5.625
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 30.485 22.590 7.087 5.294
IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej 25.887 19.665 6.018 4.609
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 114.899 12.665 26.710 2.968
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (92.213) - (21.436) -
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12.281) (9.649) (2.855) (2.261)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 10.405 3.016 2.419 707
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Aktywa trwałe 133.999 42.218 31.466 9.818
X. Aktywa obrotowe 45.929 121.872 10.785 28.342
XI. Kapitał podstawowy 17.544 17.544 4.120 4.080
XII. Kapitał własny 172.301 158.695 40.460 36.906
XIII. Zobowiązania długoterminowe 6.349 5.318 1.491 1.237
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1.278 77 300 18
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF Enter Air S.A. za 2019 rok.pdfJSF Enter Air S.A. za 2019 rok.pdf JSF Enter Air S.A. za 2019 rok.pdf
SDZ JSF Enter Air S.A. za 2019 rok.pdfSDZ JSF Enter Air S.A. za 2019 rok.pdf SDZ JSF Enter Air S.A. za 2019 rok.pdf
Sprawozdanie z badania JSF Enter Air S.A. 2019.12.31-sig.pdfSprawozdanie z badania JSF Enter Air S.A. 2019.12.31-sig.pdf Sprawozdanie z badania JSF Enter Air S.A. 2019.12.31-sig
Ocena Rady Nadzorczej ws rzetelności sporządzenia sprawozdań.pdfOcena Rady Nadzorczej ws rzetelności sporządzenia sprawozdań.pdf Ocena Rady Nadzorczej ws rzetelności sporządzenia sprawozdań
Oswiadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej.pdfOswiadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej.pdf Oswiadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej
Oświadczenie RN dot funkcjonowania komitetu audytu 2019.pdfOświadczenie RN dot funkcjonowania komitetu audytu 2019.pdf Oświadczenie RN dot funkcjonowania komitetu audytu 2019
Oświadczenie Zarządu ws rzetelności sporządzenia sprawozdań.pdfOświadczenie Zarządu ws rzetelności sporządzenia sprawozdań.pdf Oświadczenie Zarządu ws rzetelności sporządzenia sprawozdań
Oświadczenie Zarządu ws wyboru firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Zarządu ws wyboru firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie Zarządu ws wyboru firmy audytorskiej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2020-05-22 Marcin Kubrak Członek Zarządu
2020-05-22 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
2020-05-22 Mariusz Olechno Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Rafał Ołdziej Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.