REKLAMA

ENAP: Zawarcie umowy

2022-09-02 14:15
publikacja
2022-09-02 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-02
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 2 września 2022 r. obustronnie podpisano następujące umowy z Tauron Dystrybucja SA. (Zamawiający):

1. Umowa z TD SA. Oddział w Będzinie na realizację zadania pn. „Budowa rozdzielni 20kV w GPZ Czeladź”. Wartość Umowy wynosi (wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy) 8 285 000,00 zł netto, a termin realizacji przypada do dnia 30.06.2023 r.

2. Umowa z TD SA. Oddział w Wałbrzychu na realizację zadania pn. „R-Ziębice - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie dobudowa pola 110kV w stacji 110/20kV R-Ziębice dla przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej “LIPA”. Wartość Umowy wynosi (wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy) 2 379 000,00 zł netto, a termin realizacji przypada do dnia 03.04.2023 r.

W obu przypadkach Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy.

Pozostałe warunki ww. Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania umów tego rodzaju. Jako kryterium istotności informacji Spółka przyjmuje wartość Umów powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta (dla 1 umowy) lub powyżej 50% wartości kapitałów własnych emitenta dla łącznie 2 lub więcej umów zawartych z jednym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-02 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki