REKLAMA

EMPIK MEDIA & FASHION S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Empik Media & Fashion S.A.

2016-10-14 14:16
publikacja
2016-10-14 14:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-14
Skrócona nazwa emitenta
EMPIK MEDIA & FASHION S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Empik Media & Fashion S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Raport bieżący nr 39/2016
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Empik Media & Fashion S.A.

Zarząd Empik Media & Fashion S.A. („EMF” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2016 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Bookzz Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr („Bookzz Holdings”) zawiadomienie o zmianie udziału Bookzz Holdings w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zmiana udziału Bookzz Holdings w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nastąpiła w związku z zarejestrowaniem w dniu 10 października 2016 r. Bookzz Holdings jako właściciela rachunku papierów wartościowych należącego uprzednio do EMF Holding 2 B.V. („EMF 2”), na którym są zapisane wszystkie akcje Spółki posiadane dotychczas przez EMF 2, w związku z połączeniem transgranicznym EMF 2 (jako spółki przejmowanej) z Bookzz Holdings (jako spółką przejmującą).
Bookzz Holdings jest podmiotem zależnym Penta Investments Limited. EMF 2 była podmiotem zależnym Bookz Holdings oraz (za pośrednictwem Bookzz Holdings) Penta Investments Limited. Nabycie akcji Spółki przez Bookzz Holdings nastąpiło od podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.
EMF 2 posiadała 12.473.010 akcji Spółki, reprezentujących 11,8% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed nabyciem akcji Spółki należących do EMF 2 Bookzz Holdings posiadała 40.365.177 akcji Spółki, reprezentujących 38,2% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po nabyciu akcji Spółki należących do EMF 2 Bookzz Holdings posiada 52.838.187 akcji Spółki, reprezentujących 50% kapitału zakładowego Spółki (minus dwie akcje) oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (minus dwa głosy).
Nie istnieją podmioty zależne Bookzz Holdings posiadające akcje Spółki.
Bookzz Holdings nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).
Bookzz Holdings nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniona lub zobowiązana do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Bookzz Holdings nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Mając na uwadze treść dwóch poprzedzających akapitów, łączny udział Bookzz Holdings w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 50% (minus dwa głosy). Po nabyciu akcji Spółki należących do EMF 2 Bookzz Holdings posiada 52.838.187 akcji Spółki, reprezentujących 50% kapitału zakładowego Spółki (minus dwie akcje) oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (minus dwa głosy).
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-10-14 Marek Ondrejka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki