REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

2022-06-23 14:12
publikacja
2022-06-23 14:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_WZA_ELEKTROTIM_SA_23_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzeń_ELEKTROTIM_S.A._po_WZA_z_23_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Spółka informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad (§ 19 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia).

Spółka informuje, że wszystkie projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie (§ 19 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia).

Spółka informuje, że nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do protokołu podczas walnego zgromadzenia (§ 19 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia).
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez WZA ELEKTROTIM SA_23 06 2022.pdfUchwały podjęte przez WZA ELEKTROTIM SA_23 06 2022.pdf Uchwały podjęte przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022r.
Polityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. po WZA z 23 06 2022.pdfPolityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. po WZA z 23 06 2022.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. po zmianie przez WZA w dniu 23.06.2022r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-06-23 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki