REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Powołanie Członka Zarządu od dnia 01.01.2022 r.

2021-12-22 15:21
publikacja
2021-12-22 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Czlonek_Zarzadu_powolany_w_dn_22_12_2021_od_01_01_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-22
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu od dnia 01.01.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, podjęła w dniu 22.12.2021 r. uchwałę o powołaniu - od dnia 01.01.2022 roku - Pana Artura Więznowskiego na Członka Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce, zbadanego przez Radę Nadzorczą, Pan Artur Więznowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A., nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, zbadanego przez Radę Nadzorczą, Pan Artur Więznowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące Pana Artura Więznowskiego powołanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu ELEKTROTIM S.A. od dnia 01.01.2022 r., tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
Załączniki
Plik Opis
Członek Zarządu powołany w dn 22_12_2021 od 01_01_2022.pdfCzłonek Zarządu powołany w dn 22_12_2021 od 01_01_2022.pdf Życiorys Pana Artura Więznowskiego powołanego na Członka Zarządu ELEKTROTIM S.A. od 01.01.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-22 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2021-12-22 Dariusz Kozikowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki