REKLAMA

ELEKTRIM: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku.

2021-07-02 16:25
publikacja
2021-07-02 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTRIM
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

1.spółka Bithell Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 92,25% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2.spółka Karswell Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 4.811.317 głosów, co stanowiło 6,76% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku oraz 5,74% ogólnej liczby głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Tomasz Gillner-Gorywoda Bożena Grybalow Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki