EFH: Informacja o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu postępowania upadłościowego

2016-01-29 11:45
publikacja
2016-01-29 11:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-29
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Informacja o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu postępowania upadłościowego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Osoba dotychczas pełniąca funkcję Syndyka Masy Upadłości spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 04 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 1481/15 odrzucił zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych sygn. X GU 111/15 o ogłoszeniu upadłości Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2015 roku. W konsekwencji z dniem 04 grudnia 2015 roku postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta stało się prawomocne.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-29 Tycjan Saltarski Osoba dotychczas pełniąca funkcję Syndyka Masy Upadłości Tycjan Saltarski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki