REKLAMA

DTP S.A.: DTP SA Wykluczenie z obrotu akcji DTP S.A.

2016-06-13 16:24
publikacja
2016-06-13 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-13
Skrócona nazwa emitenta
DTP S.A.
Temat
DTP SA Wykluczenie z obrotu akcji DTP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 574/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 13 czerwca 2016 roku wszystkich akcji Spółki tj.:

1) 1.000.000 akcji na okaziciela serii A,
2) 29.000.000 akcji na okaziciela serii B,
3) 5.714.000 akcji na okaziciela serii C,

oznaczonych kodem ISIN PLDTP0000010

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-13 Karol Marek Pietka Członek Zarządu
2016-06-13 Vladimir Varbanov Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki